Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvakomitea keskusteli sosiaaliturvan kannustavuudesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2024 12.12
Tiedote
Kuvituskuva

Kokouksessaan 23.5.2024 sosiaaliturvakomitea keskusteli sosiaaliturvan tasosta ja kannustavuudesta. Lisäksi komitea sai katsauksen yleistuen valmistelun etenemisestä.

Kokouksessa keskeisinä kysymyksinä sosiaaliturvan tason ja kannustavuuden arviointi

Kokouksessa keskusteltiin muun muassa työikäisten sosiaaliturvan tasosta ja kannustavuudesta sekä pohdittiin sosiaaliturvan riittävyyden arvioinnin eri näkökulmia, kuten suhdetta kokoaikatyön palkkoihin. Lisäksi keskusteltiin ansio-, perus- ja vähimmäisturvan tasoeroista ja siitä, tulisiko niiden olla nykyistä selkeämmät.

Sosiaaliturvan taso, sosiaaliturvaetuuksien yhdistelmät, sekä perusturvan ja viimesijaisen turvan suhde ja niiden asema sosiaaliturvajärjestelmässä on yksi aihekokonaisuuksista, joita sosiaaliturvakomitea käsittelee kuluvalla kaudellaan.

Sosiaaliturvakomitea sai katsauksen yleistuen valmistelun etenemisestä

Parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea ehdotti välimietinnössään maaliskuussa 2023 perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä. Yleistukea toteutetaankin hallituksen hankkeena sosiaaliturvakomitean välimietinnön tekemät suositukset ja selvitykset huomioiden.

Yleistuen mallia valmistelevan työryhmän työ on alkanut ja kestää koko hallituskauden. Työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, THL:n ja Kelan asiantuntijoista. Valmistelun aikana kuullaan keskeisiä työmarkkinajärjestöjä sekä järjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Yleistuen valmistelu etenee vaiheittain. Sosiaaliturvakomitea seuraa yleistuen valmistelua.

Sosiaaliturvakomitean työ on osa sosiaaliturvauudistusta

Sosiaaliturvaa uudistetaan vaalikauden aikana hallituksen hankkeiden sekä sosiaaliturvakomitean työn kautta. Sosiaaliturvaa uudistavia hallituksen hankkeita ovat muun muassa perusturvan uudistaminen yleistuen mallilla, toimeentulotuen uudistaminen sekä yleisen asumistuen uudistaminen.

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on sujuvampi, yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi sosiaaliturvajärjestelmä.

Seuraava sosiaaliturvakomitean kokous järjestetään lokakuussa 2024.

Kokousmateriaalit

Kokouskutsu Sosiaaliturvakomitean kokous 23.5.2024
Liite 1 Pöytäkirja Sosiaaliturvakomitean kokous 14.12.2023
Liite 2 Pöytäkirja Sosiaaliturvakomitean kokous 12.3.2024
Liite 3 Diaesitys Sosiaaliturvakomitean kokous 23.5.2024

Lisätietoja

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 1. varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 2. varapuheenjohtaja, johtaja Essi Rentola, p. 0295 163 155, [email protected]
viestintäasiantuntija Anna Työrinoja, p. 0295 163 615, [email protected]