Hoppa till innehåll

Kommittén för social trygghet diskuterade socialförmånernas sporrande effekt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 12.12
Pressmeddelande
Kuvituskuva

Vid mötet den 23 maj 2024 diskuterade kommittén för social trygghet nivån på den sociala tryggheten och socialförmånernas sporrande effekt. Kommittén fick också en översikt över hur beredningen av det allmänna stödet framskrider.

Först på agendan att bedöma nivån på den sociala tryggheten och den sporrande effekten

Under mötet diskuterade man bland annat nivån på den sociala tryggheten för den arbetsföra befolkningen och hur sporrande den är. Man begrundade olika synvinklar på hur man kan bedöma om nivån på den sociala tryggheten är tillräckligt hög, till exempel i förhållande till lönerna vid heltidsarbete. Också nivåskillnaderna mellan förtjänstskyddet, grundskyddet och minimiskyddet diskuterades, och om skillnaderna borde vara mer markanta.

Nivån på den sociala tryggheten, olika kombinationer av socialförmåner och förhållandet mellan grundskyddet och sistahandsskyddet och deras roll i systemet för social trygghet är en av flera temahelheter som kommittén ska behandla under sin mandatperiod.

•     Kommittén för social trygghet inleder sin andra period (Pressmeddelande 13.12.2023)

Kommittén fick en översikt över hur beredningen av det allmänna stödet framskrider

Den parlamentariska kommittén för social trygghet föreslog i sin mellanrapport i mars 2023 att grundskyddsförmånerna ska förenhetligas och slås ihop. Det allmänna stödet genomförs som ett regeringsprojekt med beaktande av rekommendationerna och utredningarna i kommitténs mellanrapport.

Arbetet i arbetsgruppen som bereder modellen för allmänt stöd har inletts och pågår under hela regeringsperioden. Arbetsgruppen består av experter från social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, THL och FPA. Under beredningen hörs centrala arbetsmarknadsorganisationer, civilsamhällesorganisationer och andra intressegrupper.

Beredningen av det allmänna stödet framskrider stegvis. Kommittén för social trygghet följer beredningen av det allmänna stödet.

Kommitténs arbete är en del av reformen av den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten reformeras under mandatperioden genom regeringsprojekt och arbetet i kommittén för social trygghet. Regeringsprojekten inom social trygghet innefattar bland annat reformen av grundskyddet enligt modellen för allmänt stöd, reformen av utkomststödet och reformen av det allmänna bostadsbidraget.

Målet för reformen av den sociala tryggheten är ett smidigare och enklare system för social trygghet, och ett system som bättre uppmuntrar till arbete.

Kommittén för social trygghet håller möte följande gång i oktober 2024.

Mer information

ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor Pasi Moisio, tfn 029 524 7228, [email protected]
första vice ordförande för kommittén för social trygghet, avdelningschef Liisa Siika-aho, tfn 0295 163 085, [email protected]
andra vice ordförande för kommittén för social trygghet, direktör Essi Rentola, tfn 0295 163 155, [email protected]
kommunikationsexpert Anna Työrinoja, tfn 0295 163 615, [email protected]