Hyppää sisältöön

STM: Monikanavarahoituksen purkamista valmistelemaan parlamentaarinen työryhmä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2021 16.30
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa parlamentaarisen työryhmän, jonka tavoitteena on valmistella monikanavarahoituksen purkamista. Monikanavarahoituksen purku on osa pääministeri Marinin hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta. Työryhmän toimikausi on 15.9.2021-15.11.2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus on Suomessa ollut perinteisesti monikanavainen. Rahat palvelujen järjestämiseen on kerätty monesta eri lähteestä ja kohdennettu palveluihin monen eri rahoittajan kautta.  Tärkeimpiä rahoittajia ovat kunnat, valtio, kotitaloudet, työnantajat, palkansaajat, yrittäjät, etuudensaajat ja yksityiset vakuutusyhtiöt. 

Pohjana valmisteluryhmien taustatyö 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti marraskuussa 2020 valmisteluryhmät, joiden tehtävänä oli myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi koota ratkaisuvaihtoehtoja aiempien hallituskausien aikana tehtyjen työryhmätöiden ja muiden selvitysten pohjalta sekä selvittää vaihtoehtojen vaikutuksia (VN/22558/2020, STM148:00/2020). Valmisteluryhmien toimikausi oli 15.11.2020—31.5.2021.

Valmisteluryhmät eivät tehneet ehdotuksia, vaan selvityksiä eri toteuttamisvaihtoehdoista. Nyt asetettava parlamentaarinen työryhmä ottaa omassa työssään vaihtoehtoihin kantaa. Valmisteluryhmien sekä asettavan parlamentaarisen työryhmän toimikauden aikana koottua ja työstettyä taustamateriaalia on saatavilla soteuudistus.fi - verkkosivuilla osoitteessa:

Valmisteluryhmien työssä monikanavarahoituksen purkamisella tarkoitettiin sairausvakuutuslain sairaanhoitovakuutuksen etuuksista hoito- ja tutkimuskorvauksia, matkakorvauksia, Kelan järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta ja lääkekorvauksia. 

Tavoitteet ja tehtävät

Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on tehdä tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset monikanavarahoituksen purkamiseksi kunkin seuraavan asiakokonaisuuden osalta erikseen: 

  1. Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvaukset (ns. kela-korvaukset)
  2. Kelan järjestämä ja korvaama lääkinnällinen kuntoutus (vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kuntoutuspsykoterapia ja harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus)
  3. Matkakorvaukset (sis. sairaankuljetuksen korvaukset eli ensihoito- ja siirtokuljetusten korvaukset, taksimatkojen korvaukset ja muut matkakorvaukset) 
  4. Lääkekorvaukset

Parlamentaarinen ryhmä voi kuulla työnsä edetessä tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.

Lisätietoja:

johtaja Liisa Siika-aho ja osastopäällikkö Heli Backman, sosiaaliturva ja vakuutusosasto, STM
[email protected]