Hyppää sisältöön

STM pyytää lausuntoja työeläkevakuutusyhtiöiden hallitukselle ja johdolle ehdotetuista pätevyysvaatimuksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2024 15.39
Tiedote

STM pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, Eläketurvakeskuksesta annettua lakia ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annettua lakia.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin lisättäisiin vaatimuksia, jotka koskevat työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvostoa ja sen jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenelle lisättäisiin hyvämaineisuusvaatimus ja hallintoneuvostolta vaadittaisiin työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemusta. Hallituksen jäsenille lisättäisiin kollektiivinen vaatimus muusta tehtävän hoitamisen vaatimasta ammatillisesta pätevyydestä ja kokemuksesta. Lisäksi hallintoneuvostoa ja hallitusta koskevia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia muutettaisiin koskien sidonnaisuutta. 

Esitysluonnoksen mukaan työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tulisi määritellä yhtiön keskeiset toiminnot. Näistä keskeisistä toiminnoista vastaavilta henkilöiltä edellytettäisiin sekä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemusta että tehtävän vaatimaa ammatillista pätevyyttä ja kokemusta. Työeläkevakuutusyhtiön tulee varmistaa johdon ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden kelpoisuus ja hallituksen olisi arvioitava hallintojärjestelmää vuosittain. 

Lisäksi Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin lisättäisiin säännös Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan vahingonkorvausvastuusta. Samassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuoden 2025 loppuun.  

Esityksen tavoitteena on tarkentaa ja täydentää työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa ja toimivaa johtoa koskevia pätevyys- ja kokemusvaatimuksia, jotta ne olisivat yhtenäisempiä muihin vakuutusyhtiöihin sekä eläkesäätiöihin ja –kassoihin verrattuna. Ehdotettujen muutosten tarkoituksen on tehdä yhtiöiden toiminnasta avoimempaa, vastuullisempaa ja ymmärrettävämpää. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloajan jatkamista koskevan muutoksen tulee tulla voimaan ennen lain voimassaolon päättymistä 31.12.2024.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 18.6.2024 mennessä. 

Lisätietoja 

Neuvotteleva virkamies Outi Aalto, p. 0295 163 198, [email protected]