Hyppää sisältöön

Tartuntatautilain muutos- ja kehittämistoiveista voi antaa lausuntoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2023 14.38
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja virkamuistiosta, joka kuvaa tartuntatautilain kehittämistarpeita. Muistio toimii tartuntatautilainsäädännön laajan uudistuksen tukena, ja siihen on koottu eri toimijoiden ja -viranomaisten esittämiä kehittämistarpeita. Lausuntoaikaa on 17.3.2023 saakka.

Muistio keskittyy muutos- ja kehittämistarpeisiin, ei ratkaisuihin. Ministeriössä ei ole vielä arvioitu, mitkä muutokset pystytään toteuttamaan. Toteutuskelpoisuutta arvioidaan myöhemmin osana tartuntatautilainsäädännön uudistusta. Kaikki muistiossa esitetyt ehdotukset eivät ole STM:n näkemyksen mukaan tarpeellisia tai ministeriön kannan mukaisia, mutta muistioon on haluttu koota mahdollisimman laajasti eri toimijoiden esittämät huomiot.

Muistiosta pyydetään lausuntoja, jotta mahdollisimman moni näkökulma tulisi tartuntatautilainsäädännön uudistuksessa huomioitua. Lausunnoissa voi esittää näkemyksiä muistion ehdotusten tarpeellisuudesta tai tehdä kokonaan uusia ehdotuksia, joita muistiosta ei löydy. 

Tartuntatautilaki uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2016 ja uutta lainsäädäntöä alettiin soveltaa 1.3.2017 lähtien. Koronapandemian aikana tartuntatautilakiin jouduttiin tekemään useita väliaikaisia muutoksia, sillä voimassa oleva lainsäädäntö ei tarjonnut riittäviä toimivaltuuksia pandemian hallinnalle. Lukuisten muutosten johdosta tartuntatautilasta on tullut vaikeasti hahmotettava ja tulkittava. Tartuntatautilainsäädännössä on ilmennyt muutostarpeita myös ennen pandemiaa. 

Lisätietoa

Hallitussihteeri Mirka-Tuulia Kuoksa, etunimi.sukunimi(at)gov.fi