Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Nu begärs utlåtanden med önskemål om ändringar och utveckling av lagen om smittsamma sjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 14.38 | Publicerad på svenska 20.1.2023 kl. 10.51
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om en promemoria som beskriver behoven att utveckla lagen om smittsamma sjukdomar. Promemorian utgör en grund för en omfattande reform av lagstiftningen om smittsamma sjukdomar och innehåller olika aktörers och myndigheters förslag om vad som behöver utvecklas. Remisstiden går ut den 17 mars 2023.

Promemorians fokus är på behoven av ändring och utveckling, inte på lösningar. Ministeriet har ännu inte bedömt vilka ändringar som det är möjligt att genomföra. Detta görs senare i samband med att lagstiftningen om smittsamma sjukdomar ses över. Alla de förslag som presenteras i promemorian är enligt social- och hälsovårdsministeriet inte nödvändiga eller förenliga med ministeriets ståndpunkt, men avsikten har varit att i promemorian göra en bred sammanställning av många olika aktörers observationer.

Utlåtanden om promemorian begärs för att så många synvinklar som möjligt ska kunna beaktas vid reformen av lagstiftningen om smittsamma sjukdomar. I utlåtandet kan man framföra sina åsikter om förslagen i promemorian eller komma med helt nya förslag som inte ingår i promemorian.  

Lagen om smittsamma sjukdomar reviderades i sin helhet år 2016 och den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 mars 2017. Under covid-19-pandemin var man tvungen att göra många ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar eftersom den gällande lagstiftningen inte erbjuder tillräckliga befogenheter för att hantera en pandemi. På grund av de otaliga ändringarna har det blivit svårt att få en överblick av lagen och att tolka den. Behov att ändra lagstiftningen om smittsamma sjukdomar fanns också före pandemin.  

Mer information

Mirka-Tuulia Kuoksa, regeringssekreterare, [email protected] 

 
Tillbaka till toppen