Hyppää sisältöön

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar gör det möjligt att stänga lokaler av alla storlekar på grund av coronaepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2021 17.42
Pressmeddelande 82/2021

De temporära 58 d och 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar har ändrats. Med stöd av paragraferna är det möjligt att använda de utrymmen som avses i lagen på ett tryggt sätt eller att i sista hand stänga dem på grund av covid-19-epidemin. I fortsättningen gäller regleringen även utrymmen som normalt används av färre än 10 personer (inomhuslokaler) eller färre än 50 personer (utomhus).

Kommunen eller regionförvaltningsverket kan för viss tid helt stänga utrymmen för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedda för kunder och deltagare . 

Beslutet om stängning kan gälla de utrymmen som avses i lagen om smittsamma sjukdomar. Till dem hör utrymmen för motion och idrott samt konditionssalar, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar, dansställen och utrymmen som används för körsång och amatörteater, nöjes- och temaparker, inomhuslekparker och inomhuslekplatser samt allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Stängning av utrymmen är ett alternativ som tillgrips i sista hand i situationer där det är nödvändigt och där spridningen av epidemin inte kan förhindras genom lindrigare åtgärder och begränsningar.

Riksdagen förutsatte i sitt svar att statsrådet påskyndar beredningen av en ersättningsmodell. Näringsidkare ska i tillräcklig utsträckning få ersättning för de ekonomiska förluster som stängningen av lokalerna orsakar. Ersättningsmodellen har beretts vid arbets- och näringsministeriet. En regeringsproposition om temporärt kostnadsstöd för små företag är redan under behandling i riksdagen. 

De ändrade paragraferna träder i kraft den 31 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Ytterligare information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected]