Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Toimintasuunnitelmaa täydennetään - koronavirusepidemian hillintään uusia toimenpiteitä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2021 17.38
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut tänään periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisen puoltamisesta. Toimintasuunnitelman tavoitteena on torjua epidemian kasvun uudelleen kiihtyminen ja herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen.

Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin. Virusmuunnos voi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja vaarantaa vakavasti terveydenhuollon toimintakyvyn, kun sairastuneiden määrä kasvaa. Riski siihen, että epidemiatilanne äkillisesti huononee koko maassa, on huomattava.

Toimintasuunnitelman täydennyksessä kuvataan kolme toimenpidetasoa epidemian kiihtymisen ja erityisesti virusmuunnosten leviämisen estämiseksi. 

Taso 1: Nykyisen rajoitustason ylläpito ja kaikkien leviämisvaiheen toimenpiteiden toteuttaminen leviämisvaiheessa olevilla alueilla

Rajoitukset alueilla suositellaan pidettäväksi vähintään nykyisellään, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta on voitu edelleen arvioida. 

Kaikilla leviämisvaiheessa olevilla alueilla on perusteltua ottaa käyttöön täysimääräisinä kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet epidemian nopean kiihtymisen estämiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi maksimaalinen etätyösuositus, laajin maskisuositus, julkisten tilojen sulkeminen ja etäopetus toisella asteella ja korkeakouluissa.

Taso 2: Leviämisvaiheen toimenpiteiden määräaikaisen ja laajamittaisen käyttöönoton ohjaus

Leviämisvaiheen suositukset ja toimenpiteet otetaan laajamittaiseen käyttöön, jos epidemia kiihtyy nopeasti tai virusmuunnosta löytyy alueellisesti ja määrällisesti lisääntyvästi niin, että epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimenpiteitä. Tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien väheneminen koko maassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueita ottamaan toimenpiteet käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon perusteella. Toimien on oltava välttämättömiä ja alueellisesti oikeasuhtaisia. 

Koko maassa otetaan käyttöön maksimaalinen etätyösuositus ja laajin maskisuositus sekä alueelliset toimenpiteet. 

Lisätoimenpiteinä voidaan pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää sekä tehostaa tartuntatautilain mukaisen karanteenin ja eristyksen noudattamisen valvontaa. 

Lisäksi voidaan myös harkita peruskoulujen yläluokkien lähiopetuksen ja vastaavan ikäisten lasten ryhmämuotoisen harrastustoiminnan määräaikaista keskeyttämistä. Ennen lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia, tulisi päättää tartuntatautilainsäädännön mukaisista muista toimista (”aikuiset ensin” –periaate). 

Lisätoimenpiteiden mukaisia suosituksia voitaisiin soveltaa joko valtakunnallisesti tai erikseen määritellyillä alueilla.

Taso 3: Poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto

Poikkeusolot ja eriasteiset liikkumisrajoitukset voidaan ottaa käyttöön vain, jos edelliset toimenpiteet eivät riitä ja terveydenhuollon kantokyky ylittyy. Kyseessä on äärimmäinen toimenpide. 

Virusmuunnoksen leviämistä torjutaan myös matkailun rajoittamisella ja muilla keinoilla

Kiireellisin tehtävä virusmuunnoksen Suomeen leviämisen hidastamiseksi on rajoittaa nopeasti ja tehokkaasti matkailua ja parantaa rajojen terveysturvallisuutta. Maahantuloedellytyksiä on valtioneuvoston 22.1.2021 tekemällä päätöksellä tiukennettu ajalle 27.1.-25.2.2021. Myös rajojen terveysturvallisuutta vahvistetaan. 

Lisäksi valtioneuvosto voi säätää asetuksella ravitsemisliikkeille enintään tartuntatautilain 58 a §:ssä säädetyt rajoitukset. Jos maksimirajoitusten säätäminen on välttämätöntä koko maassa, ne voidaan säätää voimaan kaikissa maakunnissa.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Kirsi Varhila
strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki
johtaja Pasi Pohjola
[email protected]

 
Sivun alkuun