Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2019 13.19
Pressmeddelande 130/2019

Det föreslås att den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa (den så kallade pensionsslussen) ska höjas med ett år för personer som är födda 1961 eller senare. Detta innebär att en arbetslös person som är född 1961 eller senare i fortsättningen ska ha rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa vid 62 års ålder. I nuläget är åldersgränsen 61 år.

Inga ändringar föreslås i rätten till tilläggsdagar för äldre åldersklasser. Ändringen baserar sig på det pensionsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer slöt 2014. Målet är att förlänga människornas tid i arbetslivet och därigenom minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Förslagets sysselsättningseffekt bedöms vara 6 000 fler sysselsatta personer till 2025 och 9 000 fler sysselsatta till 2055. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 7 november.

Arbetsgivare deltar vanligen i finansieringen av arbetslöshetsförmånerna genom att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Större arbetsgivare har ett särskilt ansvar för finansieringen av förmånerna för äldre arbetslösa via ett självrisksystem. Syftet med systemet med självriskpremier är att uppmuntra de stora arbetsgivare som omfattas av systemet att agera så att arbetstagarna fortsätter arbeta fram till åldern för ålderspension. En betydande del av finansieringen av tilläggsdagarna har täckts med intäkterna av självriskpremierna. I propositionen föreslås det också att den ålder vid vilken arbetsgivarens skyldighet att betala självriskpremie upphör höjs med ett år från 63 till 64 år, så att den motsvarar höjningen av den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar. Syftet med höjningen av den ålder vid vilken skyldigheten att betala självriskpremier upphör är att bibehålla incitamenten och finansieringsansvaren i systemet när pensionsåldern och den nedre åldersgränsen för tilläggsdagar höjs.

Samtidigt föreslås det att de övre åldersgränserna för beviljande av arbetslöshetsförmåner och skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremier ändras, så att åldersgränserna motsvarar höjningen av åldersgränserna för den lägsta pensionsåldern.

Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 435, [email protected]

 
Sivun alkuun