Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2019 13.19
Tiedote 130/2019

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden (niin kutsuttu eläkeputki) alaikärajaa nostettaisiin yhdellä vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Tämä tarkoittaa, että jatkossa vuonna 1961 tai myöhemmin syntynyt työtön henkilö olisi oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin 62-vuotiaana, kun nyt ikäraja on 61 vuotta.

Vanhempien ikäluokkien lisäpäiväoikeuteen ei esitetä muutoksia. Muutos pohjautuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen vuonna 2014 tekemään eläkesopimukseen. Tavoitteena on pidentää työuria ja sitä kautta vähentää työttömyyttä ja lisätä työllisyyttä. Muutoksen työllisyysvaikutukseksi on arvioitu 6 000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä ja 9000 vuoteen 2055 mennessä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 7. marraskuuta.

Työnantaja osallistuu tavallisesti työttömyysetuuksien rahoitukseen työttömyysvakuutusmaksuja maksamalla. Suuremmilla työnantajilla on erityinen vastuu ikääntyneiden työttömien etuuksien rahoituksesta omavastuujärjestelmän kautta. Omavastuumaksujärjestelmän tavoitteena on kannustaa sen piiriin kuuluvia suuria työnantajia toimimaan siten, että työntekijät jatkaisivat työssä vanhuuseläkeikään asti. Lisäpäivien rahoituksesta merkittävä osa on katettu omavastuumaksun tuotolla. Esityksessä esitetään myös korotettavaksi työnantajan omavastuun päättymisikää yhdellä vuodella 63 vuodesta 64 vuoteen lisäpäiväoikeuden alaikärajan korotusta vastaavasti. Omavastuun päättymisiän nostamisen tavoitteena on säilyttää järjestelmän kannustimet ja rahoitusvastuut ennallaan eläkeiän ja lisäpäivien alaikärajan noustessa.

Lisäksi samalla työttömyysetuuksien myöntämisen ja työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden yläikärajoja muutettaisiin niin, että ikärajat vastaisivat alimman eläkeiän ikärajojen nousua.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Joni Rehunen, p. 0295 163 435, [email protected]
 

 
Sivun alkuun