Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Uusi tartuntatautilaki tulee voimaan 1.3.2017

Julkaisuajankohta 21.12.2016 15.24
Tiedote 240/2016

Tartuntatautilaki uudistuu. Lain tavoite on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä mahdollistamalla varhainen diagnosointi ja tehokas hoito. Uudessa laissa kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin vastuu päätöksenteossa kasvaa. Samalla hallinto kevenee. Tasavallan presidentti vahvisti uuden tartuntatautilain 21.12. Laki tulee voimaan 1.3.2017.

Uudistettu laki korvaa vuonna 1986 annetun ja sen jälkeen monta kertaa päivitetyn tartuntatautilain. Samanaikaisesti muuttuu usea muu laki, jossa on viittauksia tartuntatautilakiin.


Uuden lain mukaan kunta vastaa oman alueensa tartuntatautien torjunnasta ja muun muassa terveystarkastusten järjestämisestä samoin kuin aiemminkin. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tukee kuntaa asiantuntemuksellaan tautien diagnostiikassa, torjunnassa ja epidemioiden selvittämisessä.
Laki lisää tartuntatauteihin erikoistuneiden lääkäreiden asiantuntemusta ja päätösvaltaa sekä kunnissa että aluehallintovirastoissa. Siten voidaan tarvittaessa nopeasti lisätä viranomaisten toimintavaltuuksia tartuntatautien torjumiseksi. Laki vahvistaa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asemaa torjuntatyön valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena.


Tartuntatautien torjuntaa vaikeuttavat ja terveydenhuollon kustannuksia lisäävät hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit. Niiden torjumiseksi laki täsmentää työnjakoa ja velvoitteita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille. Tavoitteeseen päästään kehittämällä uusia toimintatapoja yhteistyössä kansallisten ja alueellisten tartuntatautien asiantuntijoiden kanssa.


Uusi laki täsmentää säännöksiä tiedonsaannista, joka on välttämätöntä tartuntatautien torjuntatyössä. THL, sairaanhoitopiirit ja kunnat saavat oikeuden perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi. Rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittely siirtyy THL:ltä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).


Tartuntatautilaki velvoittaa kaikki hallinnon tasot varautumaan poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan. Tällaisissa tilanteissa johtovastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä, kuten tähänkin asti. Poikkeuksellisen epidemian vallitessa oikeus antaa rokotuksia voi olla myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköillä sekä työterveyshuollolla. Asiasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


Uuden tartuntatautilain myötä käyttöön tulee uusi etuus, tartuntatautipäiväraha. Se korvaa nykyiset etuudet eli päivärahan ja ansionmenetyskorvauksen, joita henkilö saa joutuessaan olemaan poissa töistä esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi.

Lisätietoja

hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 02951 63329, [email protected]
ylilääkäri Sari Ekholm, p. 02951 63447, [email protected]

 
Sivun alkuun