Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Nya lindringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser

Social- och hälsovårdsministeriet
16.9.2021 13.23
Pressmeddelande 264/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. På grund av att epidemiläget är bättre avvecklas begränsningarna av öppet- och serveringstiderna i Kajanaland samt i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt. I Södra Österbotten ska begränsningarna lättas upp.

Ändringen börjar gälla fredagen den 17 september 2021.

Begränsningarna för samhällsspridningsfasen gäller i landskapen Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Nyland, Södra Karelen och Österbotten från och med den 17 september.

Alkohol får serveras kl. 07.00–23.00 och öppettiden börjar kl. 05.00 och få fortsätta fram till kl. 24.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta. 

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Begränsningarna i accelerationsfasen gäller i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Satakunta samt Östra Savolax sjukvårdsdistrikt från och med den 17 september.

Alkohol får serveras kl. 07.00–01 och öppettiden börjar kl. 05.00 och få fortsätta fram till kl. 02. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Begränsningarna på basnivån gäller i landskapen Åland, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen och Kajanaland samt i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt från och med den 17 september.

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor som gäller det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Sivun alkuun