Hyppää sisältöön

Visiotyö osoittaa lastensuojelun uudistustarpeet

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2023 15.09
Tiedote

Lastensuojelun tulevaisuuden visio ja strategiset painopisteet sen saavuttamiseksi ovat valmistuneet. Visio kiteytyi yhdeksi lauseeksi: Lapsi ja hänen läheisensä voivat luottaa lastensuojeluun ja sen vaikuttavuuteen.

Lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on turvata lasten oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Valmistelun ensimmäinen vaihe koostui lastensuojelun visiosta ja suuntaviivoista, jotka on nyt julkaistu raporttina sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa. ”Lastensuojelun kokonaisuudistuksen valmistelu - visiovaiheen raportti” sisältää keskeiset havainnot visiotyöstä, joka on tuonut selkeästi esiin tarpeen uudistaa lastensuojelulainsäädäntöä. 

Lastensuojelun tulevaisuuden visio ja viisi strategista painopistettä sen saavuttamiseksi valmisteltiin laajan tausta-aineiston ja kuulemisten pohjalta. Visio ja painopisteet esiteltiin ensimmäisen kerran 1.3.2023, minkä jälkeen niistä kerättiin näkemyksiä Ota kantaa -kyselyllä.

”Lastensuojelun tulevaisuuden visio kiteytyi yhdeksi lauseeksi: Lapsi ja hänen läheisensä voivat luottaa lastensuojeluun ja sen vaikuttavuuteen.

On kuitenkin huomattava, että mahdollisuudet muuttaa maailmaa lainsäädännöllä ovat rajalliset. Tärkeintä on lopulta aina lasten ja perheiden kanssa heidän arjessaan tehtävä konkreettinen työ ja sen laatu. Lastensuojelu ei voi koskaan yksin vastata lasten suojelemisesta, vaan tehtävä on kaikkien lasten kanssa toimivien aikuisten yhteinen”, toteaa johtaja Elina Palola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Nykytilassa pirstaleisuutta ja kasvavia kustannuksia

Lastensuojelulakiin on tehty lukuisia osittaisia muutoksia, ja laki koetaan vaikeaselkoiseksi ja pirstaleiseksi. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon kustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet ja ovat vuodessa jo noin 1,2 miljardia euroa, joista 73 % kohdentuu sijaishuoltoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelun toukokuussa 2022. Uudistuksen toisen vaiheen eli konkreettisten lainsäädäntömuutosten valmistelun käynnistämisestä päättää tuleva hallitus. 

Lisätietoja:         

johtaja Elina Palola
neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala

Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]