Hoppa till innehåll

Visionen för barnskyddet lyfter fram utvecklingsbehoven

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2023 15.09
Pressmeddelande

Det har utarbetats en vision för barnskyddet med de strategiska prioriteringar som krävs för att uppnå målen. Visionen sammanfattas i meningen ”Barnet och barnets närmaste kan lita på barnskyddet och på att det fungerar”.

Syftet med totalreformen av lagstiftningen om barnskyddet är att trygga barnens rätt till en balanserad uppväxt och till särskilt skydd. Under den första beredningsfasen utarbetades visionen och riktlinjerna för barnskyddet, som ingår i den rapport som nu publiceras i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie. Visionsfasens rapport om beredningen av totalreformen av barnskyddet innehåller visionsarbetets viktigaste iakttagelser, som klart visar att det finns behov att revidera barnskyddslagstiftningen. 

Visionen för barnskyddet och de fem strategiska prioriteringar som krävs för att förverkliga den bereddes utifrån ett omfattande bakgrundsmaterial och samråd. Visionen och prioriteringarna presenterades för första gången den 1 mars 2023, och efter det samlade man in synpunkter med en enkät i Dinåsikt.fi. 

Visionen för barnskyddet sammanfattades i meningen ”Barnet och barnets närmaste kan lita på barnskyddet och på att det fungerar”. Men samtidigt ska man komma ihåg att möjligheterna att förändra världen genom lagstiftningen är begränsade. Det som alltid i sista hand är viktigast är det konkreta arbete som rör barns och familjers vardag och hur bra detta arbete görs. Barnskyddet kan inte ensamt ansvara för att skydda barn, utan den här uppgiften är gemensam för alla de vuxna som arbetar med barn”, säger direktör Elina Palola från social- och hälsovårdsministeriet. 

Splittrad reglering och ökande kostnader

Det har gjorts flera enskilda ändringar i barnskyddslagen, och lagen upplevs som svårbegriplig och splittrad. Kostnaderna för öppenvård och vård utom hemmet inom barnskyddet har hela tiden ökat och uppgår numera till cirka 1,2 miljarder euro per år. Av detta är 73 procent kostnader för vård utom hemmet.

Social- och hälsovårdsministeriet inledde beredningen av totalreformen av barnskyddslagstiftningen i maj 2022. För att inleda den andra fasen av reformen, dvs. beredningen av de konkreta ändringarna i lagstiftningen, krävs det beslut av den kommande regeringen.  

Ytterligare information: 

Elina Palola, direktör   
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman