Hyppää sisältöön

Hanke julkisesti tuettujen liikennepalvelujen tietopohjan kehittämisestä käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2024 11.27
Tiedote
Pyörätuolitaksi. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut hankkeen, jossa valmistellaan kokeilulainsäädäntöä julkisesti tuettujen henkilökuljetusten tietopohjan kehittämiseen.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kehittää julkisesti tuettuja liikennepalveluja siten, että palvelujen järjestämiseen suunnatuista resursseista saadaan mahdollisimman suuri lisäarvo. Nyt käynnistetyllä hankkeella edistetään tätä hallitusohjelman tavoitetta.

Julkinen sektori käyttää vuosittain miljardi euroa liikkumisen tukemiseen. Liikennepalvelujen tarve ja siten niihin liittyvät kustannukset kasvavat koko ajan. Palvelujen turvaaminen jatkossakin edellyttää uusien keinojen löytämistä. Tämä edellyttää ensimmäiseksi nykyistä kattavampaa tietopohjaa julkisesti tuetuista kuljetuksista eli parempaa kuvaa niiden kysynnästä ja tarjonnasta.

Kattavamman tietopohjan avulla voidaan kehittää julkisesti tuettuja kuljetuksia ja laskea erilaisten kehittämismallien säästöpotentiaali konkreettiseen tietoon perustuen. Tietopohjan avulla on mahdollista esimerkiksi arvioida potentiaalia kuljetusten yhdistämiseksi sekä mahdollisuuksia kutsu- ja joukkoliikenteen parempaan hyödyntämiseen.

Alueellinen kokeilu tietopohjan muodostamiseksi

Tietopohjan muodostamiseksi toteutettaisiin alueellisesti rajattu määräaikainen kokeilu. Siinä tietyistä julkisesti tuetuista henkilökuljetuksista toimitettaisiin kuljetusten kysyntää, tarjontaa ja toteutumista koskevia tietoja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin digitaalisesti ylläpitämään tietopalveluun. Tiedot voitaisiin yhdistää muuhun Traficomin ja Fintrafficin tietoon, kuten liikenteen sujuvuus- ja olosuhdetietoon ja reitti- ja aikataulutietoon. Näin saadaan entistä kattavampi kokonaiskuva.

Kokeilu koskisi Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia sekä samojen alueiden sairausvakuutuslain mukaisia kuljetuksia eli Kela-kuljetuksia.

Hankkeella ei muuteta kyytien järjestämistapaa, -vastuita tai rahoitusta. Hanke ei näy kyytipalveluja käyttävien asiakkaiden arjessa pilottiaikana.

Alueellinen kokeilu on arvioitu nopeimmaksi tavaksi edetä, jotta kokeilu saadaan toteutettua kuluvan hallituskauden aikana. Rajatun kokeilun avulla saadaan tarvittavaa tietopohjaa tulevaisuuden päätöksenteon tueksi kuljetusten jatkokehittämistarpeista ja säästömahdollisuuksista.

Kuljetustietojen luovuttaminen edellyttää lakimuutoksia. Kokeiluun liittyvät säännökset lisättäisiin liikenteen palveluista annettuun lakiin. Tarvittaessa tehtäisiin myös muita lakimuutoksia.

Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, hankkeessa mukana olevien hyvinvointialueiden, Kelan, Traficomin ja Fintrafficin kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Hakkeen valmistelu jatkuu virkatyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2024.

Kokeilu kuljetustietojen toimittamisesta Traficomiin ja Fintrafficiin on tarkoitus olla voimassa vuosina 2026-2027.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Elina Immonen, elina.immonen(at)gov.fi, p. 0295 342 159