Hoppa till innehåll

Projekt för att utveckla kunskapsunderlag för offentligt understödda transporttjänster inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2024 11.27 | Publicerad på svenska 5.6.2024 kl. 11.28
Pressmeddelande
En person i rullstol som stiger in i en taxi.
En person i rullstol som stiger in i en taxi. (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har inlett ett projekt för beredning av försökslagstiftning för att utveckla kunskapsunderlag för offentligt understödda persontransporter.

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo har det antecknats ett mål om att utveckla offentligt understödda transporttjänster så att resurserna för ordnandet av tjänsterna ska ge ett så stort mervärde som möjligt. Det projekt som nu inletts främjar detta mål i regeringsprogrammet.

Den offentliga sektorn använder årligen en miljard euro för att stödja rörlighet. Behovet av transporttjänster och därmed kostnaderna för sådana ökar hela tiden. Tryggandet av tjänsterna även i fortsättningen förutsätter att man finner nya metoder. Detta förutsätter först ett mer omfattande kunskapsunderlag om de offentligt understödda transporterna, det vill säga en bättre bild av efterfrågan och utbudet på dem.

Med hjälp av ett mer omfattande kunskapsunderlag kan man utveckla offentligt understödda transporter och beräkna sparpotentialen hos olika utvecklingsmodeller utifrån konkret information. Med hjälp av kunskapsunderlaget är det till exempel möjligt att bedöma potentialen för kombinering av transporter och möjligheterna att bättre utnyttja anrops- och kollektivtrafik.

Regionalt försök för att skapa kunskapsunderlag

För att skapa ett kunskapsunderlag genomförs ett regionalt begränsat tidsbegränsat försök. I försöket ska uppgifter om efterfrågan och utbudet på och genomförandet av vissa offentligt understödda persontransporter lämnas till en informationstjänst som Transport- och kommunikationsverket och Trafikstyrningsbolaget Fintraffic förvaltar digitalt. Uppgifterna kan kombineras med annan information från Transport- och kommunikationsverket och Fintraffic, såsom information om trafikens smidighet och förhållanden samt rutter och tidtabeller. På så sätt får man en mer heltäckande helhetsbild.

Försöket gäller transporter enligt lagen om funktionshinderservice och socialvårdslagen i Norra Österbottens, Lapplands, Kajanalands och Mellersta Österbottens välfärdsområden samt transporter enligt sjukförsäkringslagen i samma områden, det vill säga FPA-transporter.

Projektet ändrar inte sätten, ansvaren eller finansieringen för skjutsarna. Projektet syns inte i vardagen för de kunder som använder skjutstjänsterna under pilotperioden.

Ett regionalt försök har bedömts vara det snabbaste sättet att framskrida för att försöket ska kunna genomföras under innevarande regeringsperiod. Med hjälp av ett avgränsat försök får man det kunskapsunderlag som behövs för framtida beslutsfattande om vidareutvecklingsbehoven kring transporter och om inbesparingsmöjligheter.

Utlämnandet av transportuppgifter förutsätter lagändringar. Bestämmelser om försöket ska fogas till lagen om transportservice. Vid behov görs också andra lagändringar.

Projektet genomförs i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, de välfärdsområden som deltar i projektet, FPA, Transport- och kommunikationsverket och Fintraffic.

Vad händer härnäst?

Beredningen av projektet fortsätter som tjänsteuppdrag. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2024.

Avsikten är att försöket med att lämna transportuppgifter till Transport- och kommunikationsverket och Fintraffic ska vara i kraft 2026–2027.

Mer information

Elina Immonen, regeringsråd, elina.immonen(a)gov.fi, tfn 0295 342 159

Nyckeln till tillväxt