Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

EU begränsar användningen av industriellt framställda transfetter

Jord- och skogsbruksministeriet 16.5.2019 14.04
Pressmeddelande

En ny EU-förordning begränsar användningen av transfettsyror, det vill säga delvis härdat fett, i livsmedel. Samtidigt ska också användningen av johimbe-växten i bland annat kosttillskott förbjudas. EU antog i fjol två ändringar som gäller förordningen om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EU 1925/2006). Ändringarna började gälla den 15 maj.

I fortsättningen får mängden industriellt framställt transfett vara högst två procent i livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter och för leverans till detaljhandeln. Ytterligare ska livsmedel med över två procent industriellt transfett som levereras till andra livsmedelsföretagare förses med en märkning av transfetthalten. EU-förordningens övergångsperiod löper fram till den 1 april 2021. Därefter får livsmedel som strider mot bestämmelserna i förordningen inte släppas ut på EU-marknaden.

Sambandet mellan transfettsyror och risken för hjärt- och kärlsjukdomar är sedan länge känt. Många länder och världsdelar har gett näringsrekommendationer som begränsar användningen av transfetter. Till exempel enligt de näringsrekommendationer som gäller i de nordiska länderna ska intaget av transfettsyror vara så lågt som möjligt och ligga åtminstone under en procent av det totala energiintaget. Även USA har kommit ut med näringsrekommendationer som uppmanar till att sjunka intaget av transfetter på en så låg nivå som möjligt. Hydrogeniserade fetter anses inte längre vara allmänt säkra eftersom de är den främsta källan till transfetter. WHO rekommenderade 2018 att industriella transfettsyror dras bort från marknaden.

Det som man funnit problematiskt i den långa debatten om att begränsa användningen av transfetter är att transfett bildas naturligt hos idisslande djur och förekommer särskilt i mjölk. Samtidigt är mjölk en viktig källa för andra näringsämnen. Därför är det tvivelaktigt att helt och hållet begränsa användningen av transfetter. Att dela in transfett i naturligt och industriellt framställt fett är svårt med tanke på övervakning och särskilt analys. Trots detta har Danmark som ett föregångarland i Europa visat att det går att rikta åtgärderna endast till industriellt transfett.

”Intaget av transfett hos oss är i likhet med de andra nordiska länderna mycket lågt, bara 0,4 procent av energiintaget. Av det kommer det mesta från mjölkprodukter. Enligt dagens uppgifter ligger mängden transfett i livsmedel dessutom i genomsnitt under två procent. EU:s nya gräns är sålunda inte så ambitiös som vi kunde tänka oss ha”, säger Anna Lemström, livsmedelsöverinspektör på jord- och skogsbruksministeriet.

”Vi ska fortsätta med åtgärderna för att minska intaget av mättat fett lika intensivt som hittills. Vidare ska vi också följa upp inverkan av EU:s åtgärder på fettsammansättningen i livsmedel hos oss”, konstaterar Lemström.

Den andra ändringen av EU-förordningen förbjuder användningen av johimbe-växten som huvudsakligen använts som substans i kosttillskott. Användningen av johimbe har redan i fyra års tid övervakats av EU efter ett utlåtande från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Därför ska ändringen tillämpas omedelbart utan någon särskild övergångstid.

Ytterligare information:

Anna Lemström, livsmedelsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2145, e-post: [email protected]

Sari Sippola, överinspektör, Livsmedelsverket, tfn 0295 20 4283, e-post: [email protected]

Transfett-förordning

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0649&from=EN

Yohimbe-förordning

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0650&from=EN

Palaa sivun alkuun