Hyppää sisältöön

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ensimmäisistä hankkeista päätökset: 10 hankkeelle yhteensä 10,7 miljoonaa euroa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2021 15.56
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt rahoituspäätökset Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ensimmäiseen hakuun saapuneista hakemuksista. Rahoitusta myönnettiin kymmenelle tutkimus- ja innovaatiohankkeelle yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Rahoitus on osa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta ja merkittävä julkinen panostus maa- ja metsätalouden ja muun maankäytönilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Rahoitettavat hankkeet tuottavat tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja, joilla vähennetään maankäytön hiilipäästöjä ja ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja. Hankkeilla vahvistetaan myös uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kokonaiskestävyyttä. 

Hankkeissa tutkitaan muun muassa peltomaan hiilensidontaa, maatalousmaasta riippumattomia ruuantuotantoratkaisuja, hyviä käytäntöjä ja ohjauskeinoja maatalousmaan sekä metsien ja puutuotteiden hiilensidonnan vahvistamiseksi, erilaisia tuuppauskeinoja ilmastokestävään maankäyttöön pääsemiseksi sekä karjantuotannon systeemistä kestävyyttä. 

- Nyt käynnistyvissä korkeatasoisissa tutkimushankkeissa on tiivis yhteys käytäntöön. Ne tuottavat viljelijöille, metsänomistajille, yrityksille ja muille toimijoille tietoa ratkaisuista, joilla voidaan vähentää päästöjä ja lisätä hiilensidontaa. Lähtökohtana on kokonaiskestävyys, korostaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Rahoitettavat hankkeet ovat usean organisaation muodostamia tieteidenvälisiä konsortioita. Hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja pilotointia eri tutkimusorganisaatioiden, käytännön toimijoiden ja yritysten kesken. Uudet innovatiiviset ratkaisut saadaan näin siirtymään mahdollisimman nopeasti myös konkreettisisiksi toimenpiteiksi. 

Loppuvuodesta 2020 avoinna olleeseen rahoitushakuun tuli 50 hakemusta, joissa haettiin yhteensä 51 miljoona euron verran rahoitusta. Hakemukset arvioitiin tammikuussa laajassa, 10 hengen asiantuntijapaneelissa. Keskeisinä valintakriteereinä olivat hankkeiden tieteellinen laatu ja kyky tuottaa vaikuttavia ratkaisuja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Kaikissa rahoitettavissa hankkeissa työskentelee alun perin asetetun tavoitteen mukaisesti myös tutkijanuran alkuvaiheessa olevia tutkijoita. 

Hiilestä kiinni - tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa avataan loppuvuodesta täydentävä haku, silloin jaossa on rahoitusta noin 5 miljoonaa euroa. 

Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on tiedon ja parhaiden käytäntöjen jalkautus käytännön työhön. Kokonaisuuteen kuuluu laaja, tieteidenvälinen tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, erillinen tieto-ohjelma sekä kehittämishankekokonaisuus, jossa uutta tietoa tuotetaan muun muassa erilaisten kokeilujen avulla. Toimenpiteiden tavoiteltu nettovaikutus on vähintään 3 Mt CO2-ekvivalenttia vuodessa vuonna 2035. 

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus maa- ja metsätalousministeriön verkkosivustolla

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
neuvotteleva virkamies Elina Nikkola, p. 02951 62333, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
johtava asiantuntija Reetta Sorsa, p. 02951 62118, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
erityisasiantuntija Eeva Karjalainen, p. 02951 62137, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Rahoitettavat hankkeet

Dairy and beef industries in Finland: Progressing pathways to carbon-neutrality by 2035, NC-GRASS

 • Hankkeen koordinaattori Narasinha Shurpali, Luonnnonvarakeskus. 
 • Muut konsortion osapuolet: Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 1 051 968 euroa

Disruptiiviset ruoantuotantoteknologiat osana Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, Food without Fields

 • Hankkeen koordinaattori: Emilia Nordlund, VTT Teknologian tutkimuskeskus
 • Muut konsortion osapuolet: Luonnonvarakeskus, eniferBIO
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 1 000 386 euroa

Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot, HILMARI

 • Hankkeen koordinaattori Jussi Uusivuori, Luonnonvarakeskus
 • Muut konsortion osapuolet: Suomen ympäristökeskus, Lapin yliopisto, Suomen metsäkeskus
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 1 085 359 euroa

Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla – Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä, SysteemiHiili

 • Hankkeen koordinaattori: Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus
 • Muut konsortion osapuolet: Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 1 201 109 euroa

Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen, TURNEE

 • Hankkeen koordinaattori Annalea Lohila, Helsingin yliopisto
 • Muut konsortion osapuolet: Ilmatieteen laitos, Oulun yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 1 170 400 euroa

Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana, HiiletIn

 • Hankkeen koordinaattori Helena Soinne, Luonnonvarakeskus
 • Muut konsortion osapuolet: Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, ProAgria, Soilfood Oy, Suomen ympäristökeskus
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 1 126 982 euroa

Tulevaisuuden monitavoitteiset metsät ja niihin kohdistuvat riskit muuttuvassa ilmastossa, FOSTER

 • Hankkeen koordinaattori Juha Honkaniemi, Luonnonvarakeskus
 • Muut konsortion osapuolet: Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 954 844 euroa

Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla, Vesihiisi

 • Hankkeen koordinaattori Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus
 • Muut konsortion osapuolet: Oulun yliopisto, Maanmittauslaitos, Salaojayhdistys
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 890 700 euroa

Tuuli, metsät ja suot - maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, LandUseZero

 • Hankkeen koordinaattori Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus
 • Muut konsortion osapuolet: Itä-Suomen yliopisto, VTT Teknologian tutkimuskeskus, Geologian tutkimuskeskus
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 1 110 378 euroa

Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa, TUIMA

 • Hankkeen koordinaattori Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus PTT
 • Muut konsortion osapuolet: Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 
 • MMM:n rahoitus vuosille 2021-2023 yhteensä 1 097 633 euroa
   
Jari Leppä Luonto ja ilmasto Maaseutu Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen