Hyppää sisältöön

Kansainvälinen kasvinterveysvuosi avataan maanantaina 2.12.2019 Roomassa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2019 11.53
Tiedote
Punaisia, terveitä omenoita

Yhdistyneiden Kansakuntien Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO julistaa 2.12.2019 kansainvälisen kasvinterveysvuoden avatuksi. Teemavuotta vietetään Suomen maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta. Tavoitteena on vuoden aikana lisätä kansalaisten, alan toimijoiden ja päättäjien tietämystä kasvinterveyden merkityksestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Suomessa kasvintuhoojatilanne on tällä hetkellä hyvä, ja haluamme sen sellaisena pysyvänkin. Siksi haluamme, että alan toimijat, päättäjät, kuluttajat ja ihan jokainen suomalainen lapsesta vaariin tietävät enemmän kasvinterveydestä ja siihen liittyvistä uhista sekä ymmärtävät kasvinterveyden merkityksen”, Suomea tilaisuudessa edustava maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoo kansallisista toimenpiteistä. ”Euroopan unionin kasvinterveyslainsäädäntö tulee sovellettavaksi joulukuussa lisäten toimijoiden vastuuta kasvinterveydestä, minkä takia tietämyksen lisääminen juuri nyt on ajankohtaista.”

Kansallinen kasvinterveysvuosi käynnistetään tammikuussa ja se huipentuu lokakuussa Suomessa Helsingissä pidettävään kansainväliseen kasvinterveyskonferenssiin. Vuoden mittaan teemavuosi näkyy erilaisissa maatalous- ja puutarha-alan tapahtumissa ja messuilla.

”Kansainvälisen kasvinterveysvuoden päätavoitteita on lisätä tietämystä kasvinterveyden merkityksestä, edistää ja vahvistaa kansallisia sekä kansainvälisiä hankkeita ilmastonmuutoksesta johtuvien kasvitautien vähentämisessä ja kannustaa eri toimijoita dialogiin”, erityisasiantuntija Ralf Lopian maa- ja metsätalousministeriöstä tiivistää vuoden tavoitteet.

Kasvintuhoojat voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita ja heikentää sadon määrää ja laatua uhaten ruoan saatavuutta. Kasvintuhoojat vaikuttavat ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen heikentävästi. Kasvintuhoojien maahantulon estäminen ja varhainen havaitseminen ja torjuminen auttavat terveen ja laadullisesti hyvän sadon tuottamisessa ja vähentävät toimijoille tulevia taloudellisia tappioita. Vuosittain maailmassa menetetään 20 - 40 prosenttia sadosta kasvintuhoojien takia. Kasvitaudeista koituu maailmantaloudelle noin 200 miljardin euron kulut.

Kestävällä kasvinsuojelulla suojellaan ympäristöä, metsiä ja luonnon monimuotoisuutta kasvintuhoojilta, vastataan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tuetaan pyrkimyksiä nälän, aliravitsemuksen ja köyhyyden poistamiseksi.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous julisti Suomen maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta vuoden 2020 kansainväliseksi kasvinterveysvuodeksi joulukuussa 2018.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Eläimet ja kasvit Metsät Ruoka ja maatalous