Hyppää sisältöön

Silakan PFAS-pitoisuudet vaihtelevat – kalan syömistä suositellaan 2-3 kertaa viikossa lajeja vaihdellen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2024 12.43
Tiedote
Troolari nostaa silakkaa merellä

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että silakassa on havaittu perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS-yhdisteiden) pitoisuuksia, jotka vaativat tarkempaa seurantaa. Kotimaisten kalojen vierasainepitoisuudet ovat pääosin kuitenkin edelleen selvästi alle raja-arvojen.

Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS-yhdisteet) ovat pysyviä orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat aiemmin olleet laajassa käytössä teollisuudessa ja kuluttajatuotteissa. PFAS-yhdisteet ovat terveydelle haitallisia, joten niiden käyttöä on rajoitettu ja osin kielletty. Aineiden pysyvyyden takia yhdisteitä löytyy kuitenkin edelleen ympäristöstä sekä useista elintarvikkeista. Elintarvikkeiden pitoisuuksia tutkitaan Suomessa säännöllisesti.

Käynnissä olevilla hankkeilla tuetaan turvallista kalankulutusta

Valtioneuvoston rahoittamassa hankkeessa selvitetään Itämeren kalojen ja järvikalojen PFAS-pitoisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa täydentävässä hankkeessa keskitytään erityisesti silakan PFAS-pitoisuuksien vaihteluun ja syihin. Vaikka pitoisuudet ovat pääosin alle raja-arvojen, silakan tapauksessa on havaittu poikkeuksia, jotka vaativat huomiota.

Elintarvikkeille asetettiin Euroopan komissiossa PFAS-yhdisteiden enimmäisrajat vuoden 2023 alussa. Kalalajit on jaettu kolmeen eri luokkaan. Komission kanssa aloitetaan tarvittaessa keskustelu siitä, onko silakan luokitusta tarvetta muuttaa uusimman tutkimustiedon perusteella.

Kalan syöntisuositukset pysyvät ennallaan – monipuolisuus on edelleen tärkeää

Suomalaisille suositellaan kalan syömistä eri lajeja vaihdellen 2–3 kertaa viikossa. Kalan terveyshyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin mahdolliset haitat. Pienten lasten, raskaana olevien ja imettävien naisten tulee kuitenkin vältellä kaloissa esiintyviä haitallisia yhdisteitä ja noudattaa Ruokaviraston turvallisen käytön ohjeita.

Kalan syöntisuositukset perustuvat aina uusimpaan tutkimustietoon ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Arviointi on parhaillaan menossa osana valtioneuvoston hanketta.

Hallitusohjelman kotimaisen kalan edistämisohjelma tähtää siihen, että käytettävä kala olisi nimenomaan suomalaista kalaa. Kun valitsemme vaihtelevasti eri kalalajeja, mukaan lukien järvikaloja, merikaloja ja harvemmin hyödynnettyjä lajeja, voimme lisätä kalan käyttöä turvallisesti.

Lisätietoja:

Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. +358 295 162 305