Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen 2020/2021 muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Julkaisuajankohta 30.12.2020 14.50
Tiedote

Koronaepidemian vuoksi säädettyjä etäkokousten järjestämismahdollisuuksia ja maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan MMM:n hallinnonalalla kesäkuun 2021 loppuun. Vuodenvaihteessa astuu voimaan uudistettu rehulaki sekä laki joutoalueiden metsitystuesta, lisäksi kestävän metsätalouden määräaikaiselle rahoituslaille tulee jatkoa ja Maanmittauslaitosta koskeviin maksusäädöksiin muutoksia.

Etäkokousten järjestämismahdollisuuksia jatketaan MMM:n hallinnonalalla kesäkuun 2021 loppuun 

Koronavirusepidemian johdosta säädettyjen kiinteistötoimituksia, osakaskuntien kokouksia sekä poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia koskevien väliaikaissäännösten voimassaoloa jatketaan kesäkuun loppuun 2021. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle 2021. Tuen alaraja laskee 2000 euroon ja ylärajaa nousee 80 000 euroon.

Maaseudun yritysten tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli de minimis  -tukena maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville mikroyrityksille. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Hakuaika alkaa 31.12.2020.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, maa- ja metsätalousministeriö, p. +358295162470, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi 
ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi 
johtava asiantuntija Reijo Martikainen, Ruokavirasto, p. 040 714 5786, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Rehulaki uudistuu

Uudella lailla tehdään EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden edellyttämät muutokset rehulainsäädäntöön ja minimoidaan hallinnollista taakkaa rehuturvallisuutta vaarantamatta. Uudistuksen perimmäisenä tavoitteena on sujuvoittaa sääntelyä ja valvontaa pitäen samalla yllä hyvä rehuturvallisuuden taso. 

Osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa rehulakiin lisätään säännös toimijan luotettavuudesta. Laissa säädetään valvontaviranomaisten oikeudesta saada tietoja toimijan julkisoikeudellisten velvoitteiden, kuten verojen ja muiden lakisääteisten maksujen hoitamisesta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. 02951 62478, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi 

Uusi laki joutoalueiden metsitystuesta voimaan

Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annettu laki tulee voimaan vuoden 2021 alusta, ja tukea voi hakea metsäkeskuksesta maaliskuun alusta 2021 alkaen. Lain mukaan tukea voidaan myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. 

Lisätietojen maa- ja metsätalousministeriöstä 
neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, p. 02951 62350, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Kemeralle jatkoaikaa

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (Kemera) sai kolmen vuoden jatkoajan. Laki on tarvittaessa voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Kemera-hakemusten käsittely jatkuu metsäkeskuksessa tavalliseen tapaan vuodenvaihteessa ja siitä eteenpäin. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
metsäneuvos Niina Riissanen, 02951 62339, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Suomen metsäkeskuksen maksuihin ei muutoksia

Suomen metsäkeskuksen maksullisia suoritteita koskeva maa- ja metsätalousministeriön asetus tulee voimaan 1.1.2021. Nykyisiin maksuihin ei tule muutoksia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 02951 62153, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Maanmittauslaitosta koskeviin maksusäädöksiin muutoksia

Vuoden vaihteessa tulevat voimaan Maanmittauslaitoksen uudet maksuasetukset. 

Kiinteistötietojärjestelmän maksuihin ei ole luvassa muutoksia. Kiinteistökirjaamisasioiden hintoja korotetaan noin 9,2 %. Syynä on osin patoutunut korotustarve - hinnat on pidetty lähes ennallaan vuodesta 2017. Korotustarpeeseen vaikuttavat lisäksi kasvaneet tietotekniikkakulut, joista Valtorin noussut laskutus on suuri osa. Kiinteistötoimitusmaksut nousevat keskimäärin noin 1,1 %. Kiinteistörekisterin pitäjän päätösten maksut nousevat keskimäärin 4,1 %. Merkittävin syy maksujen korotustarpeeseen on yleisen kustannustason nousu.

Maksuasetukset:

  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista vuonna 2021
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2021
  • Maa- ja ministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, 02951 62 379, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot Jari Leppä Kalat Luonto ja ilmasto Maaseutu Metsät Riista Ruoka ja maatalous Vesi