Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Yrityskysely: Maaseutu hyvässä kasvuvireessä - pullonkaulana rekrytointivaikeudet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2018 12.02
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemän Maaseutu-Pulssi-tutkimuksen mukaan maaseudun yritykset ovat hyvässä kasvuvireessä. Yritysten näkymiä on selvitetty tarkemmilla maaseutulinsseillä ja tulokset vahvistavat käsitystä maaseudun yritystoiminnan potentiaalista. Osaajapula jarruttaa kuitenkin kasvua, sillä lähes kolmannes kaikista yrityksistä on joutunut kieltäytymään tilauksista sen takia.

Maaseutu-Pulssin keskeiset havainnot:
 
  • Kuluva vuosi on ollut kasvun vuosi myös maaseudulla. Työllisyyden lisääntymisestä raportoi 36 prosenttia kaupunkien läheisen maaseudun yrityksistä ja 22 prosenttia sen vähentymisestä. Ydinmaaseudulla työllisyys lisääntyi 27 prosentilla ja vähentyi 16 prosentilla yrityksistä.
  • Kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2019. Kysynnän kasvuun uskotaan eritoten kaupunkien läheisellä maaseudulla, jossa 54 prosenttia arvioi kysynnän lisääntyvän ja 11 prosenttia sen vähentyvän seuraavan 12 kuukauden aikana. Ydinmaaseudulla kysynnän lisääntymiseen uskoi 37 prosenttia ja vähentymiseen 10 prosenttia yrityksistä. Työllisyyden ja investointien kasvuun uskotaan enemmän kuin niiden supistumiseen.
  • Kaikki Suomen työnantajayritykset mukaan lukien peräti 29 prosenttia eli noin 24 000 on joutunut kieltäytymään tilauksista henkilöstöpulan takia. Tilanne on kriittisin kaupunkien läheisellä maaseudulla, jossa peräti 43 prosenttia yrityksistä ei ollut pystynyt vastaamaan tilauksiin osaajapulan takia.

Maa- ja metsätalousministeriön johtavan asiantuntijan Juuso Kalliokosken mukaan maaseudun näkymät ovat osaajapulasta huolimatta myönteisiä.  

– Selvitys vahvistaa käsitystä maaseutuyrittäjyyden potentiaalista, vaikka eri alueiden lähtökohdat vaihtelevatkin. Kannustamme yrittäjiä kasvuun maaseudun yritysrahoituksella, jonka saajista noin kolmannes hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.
 
EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen näkee maaseudulla erittäin positiivista vientivirettä:
 
– Erityisesti kaupunkien ympärillä on paljon alihankintateollisuutta ja vientiverkostoissa olevia yrityksiä. Mitalin ankea kääntöpuoli on se, että pahenevan osaajapulan takia ne eivät voi vastata kaikkeen vientikysyntään. Osaajapulaan on syytä hakea ratkaisua kolmelta suunnalta: vahvistamalla oppilaitosyhteistyötä, parantamalla työvoiman liikkuvuutta ja kasvattamalla perinteisten toimialojen arvostusta.
 
Tutkimuksen aineisto kerättiin lokakuussa ja siihen vastasi yhteensä 544 työnantajayritystä. Näistä 394 oli kaupungeissa ja 150 maaseudulla toimivia yrityksiä. Kaikkien vastaajayritysten yhteenlaskettu työntekijämäärä oli yli 10 000 henkilöä.
 
Lisätiedot:
Maaseutu Tutkimus ja kehittäminen
 
Sivun alkuun