Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU:n uusi Luova Eurooppa -ohjelma hahmottumassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.6.2012 13.19
Uutinen

Nykyiset kulttuuri- ja av-alan tukiohjelmat - Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat - yhdistyvät yhdeksi Luova Eurooppa -ohjelmaksi vuonna 2014. Aiempiin EU:n kulttuuri- ja av-alan ohjelmiin verrattuna uutta ohjelmaa voidaan pitää joustavana ja hakijalähtöisempänä.

Kulttuuriministerit hyväksyivät neuvoston kokouksessa toukokuussa osittaisen yleisnäkemyksen Luova Eurooppa -ohjelmasta. Neuvoteltavia kysymyksiä ovat vielä ohjelman rahoitus ja komission ehdottama uusi kulttuuri- ja luovien alojen lainantakausväline. Seuraavaksi Euroopan parlamentti antaa lausuntonsa muutosesityksineen komission ehdotukseen.

Komission tavoitteena on, että ohjelman ensimmäiset hakukierrokset käynnistyisivät ensi vuonna. Ensimmäiset Luova Eurooppa -ohjelman hankkeet voivat käynnistyä aikaisintaan vuonna 2014. Ohjelman alkaisi vuonna 2014 ja jatkuisi vuoteen 2020 saakka.

Ohjelma rakentuu kolmesta toimintalinjasta, jotka ovat kulttuurin ja median toimintalinjat sekä ja monialainen toimintalinja.

Kulttuuritoimintalinjassa rajatylittävään toimintaan liittyvien toimintamahdollisuuksien vahvistamisen painopisteitä ovat:
- toimet, joilla parannetaan kulttuurialan toimijoiden taitoja, kompetensseja ja osaamista
- toimet, jotka vaikuttavat siihen, että kulttuurialan toimijat tekevät kansainvälistä yhteistyötä ja luovat kansainvälisen uran
- tuki, jolla vahvistetaan eurooppalaisia kulttuurialan organisaatioita ja kansainvälistä verkostoitumista tarkoituksena auttaa hyödyntämään erilaisia ammatillisia mahdollisuuksia.

Kansainvälisen levityksen ja liikkuvuuden edistämisen painopisteitä ovat:
- tuki kansainvälisille kiertueille, tapahtumille ja näyttelyille
- tuki eurooppalaisen kirjallisuuden levitykseen mahdollisimman laajan saatavuuden varmistamiseksi
- tuki laajempien yleisöjen saavuttamiseksi keinona lisätä kiinnostusta eurooppalaisia kulttuuriteoksia ja kulttuuriperintöä kohtaan ja parantaa mahdollisuuksia tutustua niihin.

Mediatoimintalinjassa ohjelman erityistavoitteiden painopisteet ovat seuraavat:

Rajat ylittävään toimintaan liittyen toimintamahdollisuuksien vahvistamisen painopisteet:
- helpotetaan av-alan ammattitoimijoiden taitojen ja osaamisen hankkimista ja kehittämistä sekä verkostojen luomista
- parannetaan av-alan toimijoiden valmiuksia luoda sellaisia av-alan teoksia, joilla on mahdollisuuksia kansainväliseen levitykseen ja edistetään eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistuotantoa
- kannustetaan yritysten välistä vaihdantaa parantamalla av-alan toimijoiden mahdollisuuksia päästä markkinoille ja käyttää liiketoiminnan apuvälineitä hankkeiden näkyvyyden lisäämiseksi

Kansainvälisen liikkuvuuden edistämisen painopisteet:
- tuetaan teatterilevitystä teosten kansainvälisen markkinoinnin, brändin luomisen, levityksen ja näyttelyiden avulla
- tuetaan teosten kansainvälistä markkinointia, brändin luomista ja levitystä
- tuetaan toimia, joilla pyritään tavoittamaan laajempia yleisöryhmiä
- edistetään uusia levitysmenetelmiä

Ohjelman kolmanteen monialaiseen toimintalinjaan kuuluvat uusi lainantakausväline, rajatylittävä poliittinen yhteistyö ja ohjelman yhteyspisteet EU-maissa.

Komissio esittää ohjelman rahoitukseksi 1,801 miljardia euroa, joka toteutuessaan merkitsisi 37 % lisäystä nykyisten ohjelmien rahoitukseen.

  • Luova Eurooppa-ohjelma - Osittainen yleisnäkemys (pdf)

Palaa sivun alkuun