Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Haettavissa olevia avustuksia: elokuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.8.2013 13.47
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Ministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia lähinnä yhteisöille.

Tarkemmat kuvaukset eri avustuksien käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä. Elokuussa päättyvät seuraavien avustuksen hakuajat:

14.8. Taiteen perusopetuksen ylimääräinen valtionavustus

Avustusta voidaan myöntää musiikkioppilaitosten musiikin ja tanssin perusopetuksen sekä muun taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvalle yksityiselle koulutuksen järjestäjälle oppilaitoksen käyttökustannuksiin. Avustus on tarkoitettu taloudellisten vaikeuksien helpottamiseen tilanteessa, jossa oppilaitoksella on vaikeuksia käyttökustannusten kattamisessa.

30.8. Mediakasvatuksen kehittäminen

Avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille mediakasvatuksen kehittämishankkeille, joiden tavoitteena on medialukutaidon ja turvallisen median käytön edistäminen. Avustukset suunnataan hankkeisiin, joiden kohteena ovat erityisesti alle 12-vuotiaat lapset tai alle 12-vuotiaiden lasten kanssa toimivat aikuiset.

31.8. Valtionosuuden piirissä olevat valtakunnalliset tai alueellisesti merkittävät teatterit tai orkesterit ja teattereiden tai orkestereiden kehittämishankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille tai orkestereille. Peruste voi olla esimerkiksi teatterin tai orkesterin toiminnan erikoisluonne kuten valtakunnallinen tanssi- tai nukketeatteritoiminta, valtakunnallinen lastenteatteri tai -orkesteritoiminta tai muu valtakunnallisesti merkittävä teatteri- tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteri- tai orkesteritoiminta. Avustus on tarkoitettu toiminnasta syntyviin menoihin, joita voivat olla esimerkiksi henkilöstökulut tai kiertuetoiminnasta aiheutuvat menot.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta myös teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten. Avustus on tarkoitettu kehittämistoiminnasta syntyviin menoihin. Määrärahasta ei myönnetä tukea investointeihin tai laitehankintoihin

Sivun alkuun