Hyppää sisältöön

Kolme vuotta täyttäneiden varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2019 14.13
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt varhaiskasvatusasetuksen muutosehdotuksen lausuntokierrokselle. Asetusmuutoksella muutettaisiin päiväkodin henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua siten, että päiväkodissa olisi seitsemän (nykyisin kahdeksan) lasta yhtä kasvattajaa kohden. Suhdeluvun pienennys koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.

Asetusmuutos on kirjattu hallitusohjelmaan muodossa ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja”. Nykyinen suhdeluku 1/8 on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien.

- Laadukas varhaiskasvatus luo perustan lapsen oppimiselle ja riittävän pieni ryhmäkoko on keskeinen varhaiskasvatuksen laatua parantava tekijä. Tutkimusten mukaan kun kasvattajia on enemmän lapsia kohden, on heillä enemmän aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Asetusmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020, eli samaan aikaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen kanssa.

Vuonna 2020 peruspalvelujen valtionosuuksiin lisätään 6,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 5/12 täysistä kustannuksista. Vuodesta 2021 alkaen valtionosuuksiin lisättäisiin 16 miljoonaa euroa vuosittain. Koska kyseessä on kunnille laajeneva tehtävä, valtionosuus kattaa kustannuksista 100 prosenttia.

Lausuntoja voi antaa 10.12.2019 mennessä Lausuntopalvelussa

Lisätietoja: hallitussihteeri Marjaana Larpa, puh, 02953 30350

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus