Hoppa till innehåll

Gruppstorlekarna görs mindre inom småbarnspedagogiken för dem som fyllt tre år

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2019 14.13 | Publicerad på svenska 6.11.2019 kl. 14.14
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har sänt ett förslag till ändring av förordningen om småbarnspedagogik på remiss. Genom ändringen av förordningen ändras relationstalet mellan daghemmets personal och barnen så att det i daghemmet finns sju (nuförtiden åtta) barn per pedagog. Minskningen av relationstalet gäller barn som har fyllt tre år och som är på daghem mer än fem timmar per dag.

Ändringen av förordningen har tagits in i regeringsprogrammet med formuleringen ”en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införs och gruppstorleken för barn över 3 år minskas”. Det nuvarande relationstalet 1/8 har varit i kraft sedan 1.8.2016.

- En högklassig småbarnspedagogik skapar en grund för barnets lärande och en tillräckligt liten gruppstorlek är en central faktor som förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken. När det finns fler pedagoger per barn har pedagogerna enligt undersökningar mer tid för barnen och bättre möjligheter att svara på varje barns individuella behov, säger undervisningsminister Li Andersson.

 Avsikten är att ändringen av förordningen ska träda i kraft 1.8.2020, dvs. samtidigt som den subjektiva rätten till småbarnspedagogik återinförs.

 År 2020 ökar statsandelarna för basservice med 6,7 miljoner euro, vilket motsvarar 5/12 av de totala kostnaderna. Från och med 2021 ökar statsandelarna enligt förslaget med 16 miljoner euro per år. Eftersom det är fråga om att utvidga kommunernas uppgifter, täcker statsandelen 100 procent av kostnaderna.

Utlåtanden kan lämnas senast 10.12.2019
 

Mer information: Marjaana Larpa, regeringssekreterare, tfn 02953 30350

Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning