Hyppää sisältöön

Korkeakoulujen maksuasetuksia muutetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2024 13.39
Tiedote

Valtioneuvosto on hyväksynyt istunnossaan muutokset valtioneuvoston asetuksiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnassa perittävistä maksuista. Avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksu nousee nykyisestä 15 eurosta 45 euroon opintopisteeltä.

Uudelleenkirjautumismaksua korotetaan. Jatkossa myös yliopistot perivät maksun opiskeluoikeuden jatkamista koskevan hakemuksen käsittelystä.

Hallitusohjelman mukaan avoimen korkeakouluopetuksen roolia väylänä osaamisen kehittämisessä vahvistetaan. Asetusmuutoksilla lisätään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia periä nykyistä korkeampia maksuja, jotka vastaavat paremmin koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Korkeakouluilla on jatkossakin mahdollisuus tarjota opintoja 45 euron enimmäishintaa edullisemmin tai tarjota opintoja kokonaan maksutta.

– Tavoitteena on avoimen korkeakoulutuksen opintotarjonnan laajentaminen. Nykyisillä, enintään 15 euron opintopistekohtaisilla maksuilla monien alojen opintoja ei ole taloudellisesti kannattavaa järjestää. Tämän vuoksi tarjolla on liian suppeasti eri alojen kursseja. Kysyntää monille aloille olisi enemmän kuin on tarjontaa, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala toteaa.

Avoimen korkeakouluopetuksen lisäksi asetuksilla säädetään muista korkeakoulujen maksuista. Uudelleenkirjautumismaksu nousee nykyisestä 35 eurosta 50 euroon. Korkeakoulu perii uudelleenkirjautumismaksun, jos opiskelija on ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi menettänyt opiskeluoikeutensa ja hakee oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Ammattikorkeakoulut ovat jo aiemmin perineet 50 euron suuruisen maksun opiskeluoikeuden jatkamista koskevan hakemuksen käsittelystä. Yliopistojen maksuasetuksen muutoksen myötä myös yliopistot perivät jatkossa samansuuruisen maksun. Muutoksella yhdenmukaistetaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektoreiden maksukäytäntöjä.

Asetusmuutokset tulevat voimaan 1.5.2024. Poikkeuksena ovat uudelleenkirjautumismaksu ja lisäajan hakemista koskeva maksu, jotka tulevat voimaan 1.1.2025.

Lisätietoja:

  • Johtaja Jonna Korhonen, p. 0295 330 008
  • Opetusneuvos Petri Haltia, p. 0295 330 096
  • Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, p. 0295 330 223