Hoppa till innehåll

Förordningarna om högskolornas avgifter ändras

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2024 13.39
Pressmeddelande

Statsrådet har vid sitt sammanträde godkänt ändringar i statsrådets förordningar om avgifter som tas ut i universitetens och yrkeshögskolornas verksamhet. Maximiavgiften för öppen högskoleundervisning höjs från nuvarande 15 euro till 45 euro per studiepoäng.

Även återinskrivningsavgiften ska höjas. Framöver tar även universiteten ut en avgift för behandlingen av en ansökan om fortsatt studierätt.

Enligt regeringsprogrammet ska den öppna högskoleundervisningens roll som kanal för kompetensutveckling stärkas. Genom förordningsändringarna ökar man universitetens och yrkeshögskolornas möjligheter att ta ut avgifter som är högre än för närvarande och som bättre motsvarar kostnaderna för ordnandet av utbildningen. Högskolorna kan även i fortsättningen erbjuda studier till ett lägre pris än maximipriset på 45 euro eller erbjuda helt avgiftsfria studier.

– Målet är att utvidga utbudet av studier inom den öppna högskoleutbildningen. Med de nuvarande avgifterna på högst 15 euro per studiepoäng är det inte ekonomiskt lönsamt att ordna studier inom flera utbildningsområden. Därför är utbudet av kurser för begränsat och efterfrågan större än utbudet inom många olika områden, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Utöver den öppna högskoleundervisningen utfärdas genom förordningarna bestämmelser om andra högskoleavgifter. Återinskrivningsavgiften stiger från nuvarande 35 euro till 50 euro. Högskolan tar ut en återinskrivningsavgift om en studerande har gått miste om sin studierätt på grund av att hon eller hon har försummat sin anmälningsskyldighet och studeranden ansöker om förnyad studierätt.

Yrkeshögskolorna har redan tidigare tagit ut en avgift på 50 euro för behandlingen av en ansökan om fortsatt studierätt. I och med ändringen av förordningen om universitetens avgifter tar även universiteten i fortsättningen ut en lika stor avgift. Genom ändringen förenhetligas avgiftsförfarandena inom universitets- och yrkeshögskolesektorn.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 maj 2024. Ett undantag är de ändringar som gäller återinskrivningsavgiften och avgiften för ansökan om extra studietid, som träder i kraft den 1 januari 2025.

Mer information:

  • Jonna Korhonen, direktör, tfn 0295 330 008
  • Petri Haltia, undervisningsråd, tfn 0295 330 096
  • Ulla Mäkeläinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 223