Hyppää sisältöön

Koulusegregaatiota vähennetään kaupunkisuunnittelun keinoin – kuntien tueksi 1,2 miljoonaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2021 13.42
Tiedote
Koululainen miettii ja pohtii

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa peruskoulujen välisen eriytymisen eli koulusegregaation vähentämistä koskevaan kaupunkisuunnitteluun ja hallinnonalojen yhteistyöhön. Vuosille 2021-2023 suunnattu valtionavustus on tarkoitettu kunnille ja kaupungeille, joissa yhteiskunnan lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen synnyttää koulusegregaatiota.

Kaupunkien sisäinen eriytyminen on Suomessa kiihtynyt ja koulutuksellinen tasa-arvo heikentynyt erityisesti suurten kaupunkien sisällä. Tutkimusten mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla koulujen lähtökohdat eriytyvät jyrkästi. Matalimmat tulot, heikoin koulutustaso, alin työllisyys ja korkea vieraskielisten osuus kasautuvat voimakkaasti samoille alueille. 

-Sosiaalinen eriytyminen vaikuttaa entistä enemmän perheiden tekemiin kouluvalintoihin. Osaamiserojen kasvua ja koulujen eriytymiskehitystä ei ratkaista vain koulutuspolitiikan keinoin. Osaamiserojen taustalla olevien tekijöiden moninaisuus edellyttää laajempia ratkaisuja ja eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä, opetusministeri Li Andersson linjaa. 

Useissa kunnissa on jo olemassa yhteistyön ja tiedonvaihdon rakenteita, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä osaamista ja kokemustietoa asiaan liittyen. Osassa kuntia segregaatiokehitys on tuoreempi ilmiö, johon on tarve vastata pikaisesti. 

Valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön yhteistä hanketta, jolla lujitetaan valtion ja kuntien keskinäistä yhteistyötä ja tietopohjaa koulujen eriytymisen ja segregaatiokehityksen kääntämiseksi paremman kaupunkisuunnittelun keinoin. Hanke perustuu helmikuussa 2021 julkistettuun apulaisprofessori Venla Berneliuksen selvitykseen. 

Rahoitettaville hankkeille tullaan käynnistämään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tukeva ohjelma. Hankkeen tavoitteena on julkaista tietopakki koulusegregaation vähentämistä tukevista kaupunkisuunnittelun toimista. Avustus on osa Oikeus oppia –ohjelmaa.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Minna Polvinen puh. 0295 330 262
  • Projektisihteeri Aili Tervonen puh. 0295 330 216
     
Koulutus Li Andersson Yleissivistävä koulutus