Hyppää sisältöön

Kulttuurimatkailulle laaditaan tiekarttaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2021 9.27
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän laatimaan kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan. Työryhmän toimikausi on 1.5.–31.12.2021. Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Minna Karvonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmä kokoontui tänään ensimmäisen kerran.

Työryhmän tehtävänä on valmistella tiekarttaehdotus, jossa määritellään tulevien vuosien kehittämistoimet. Lisäksi tiekartan on tarkoitus toimia kansallisena ohjaavana asiakirjana Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon tiekarttatyössä läpileikkaavasti.

Tiekartan laadinnassa otetaan huomioon koronapandemian ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kulttuurimatkailuun sekä kulttuurimatkailun mahdollisuudet kulttuuri- ja matkailualojen elpymisessä koronapandemian aikana ja sen jälkeen.  

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan laatiminen tukee pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman ja Suomen matkailustrategian 2019–2028 tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua. Tavoite kiinnittyy luovien alojen toimintaedellytysten sekä matkailun kestävän kasvun ja uudistamisen edistämiseen. Luovien alojen vahvistaminen on myös yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealueista.

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan laatimiselle suuntaa antavat Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015–2025 ja Museopoliittinen ohjelma 2030, jotka nostavat esiin maailmanperintökohteiden ja museoiden mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. 

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Anne Mattero, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30206