Kulttuurimatkailun tiekartta

OKM038:00/2021 Kehittäminen

Tavoitteena on laatia kansallisen kulttuurimatkailun kehittämisen tiekartta. Tiekartan laatiminen tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ja Suomen matkailustrategian 2019-2028 tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM038:00/2021

Asianumerot VN/6984/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.5.2021 – 31.3.2023

Asettamispäivä 27.4.2021

Yhteyshenkilö
Emma Harju, Asiantuntija
puh. +358 295 330 134
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella tiekarttaehdotus, jossa määritellään tulevien vuosien kulttuurimatkailun kansalliset kehittämistoimet. Lisäksi tiekartan on tarkoitus toimia kansallisena ohjaavana asiakirjana Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon tiekarttatyössä läpileikkaavasti.

Tiivistelmä

Tavoitteena on laatia kansallisen kulttuurimatkailun kehittämisen tiekartta. Tiekartan laatiminen tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ja Suomen matkailustrategian 2019-2028 tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua.

Lähtökohdat

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan laatiminen tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ja Suomen matkailustrategian 2019-2028 tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua. Tavoite kiinnittyy luovien alojen toimintaedellytysten sekä matkailun kestävän kasvun ja uudistamisen edistämiseen. Luovien alojen vahvistaminen on myös yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealueista.

Lisää aiheesta

Kulttuurimatkailulle tiekartta

OKM Uutinen 23.3.2023 9.31

Kulttuurimatkailulle laaditaan tiekarttaa

OKM Uutinen 20.5.2021 9.27