Färdplan för kulturturismen

OKM038:00/2021 Projekt

Målet är att utarbeta en färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen. Utarbetandet av färdplanen stöder målet att stärka kulturturismen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och i Finlands turismstrategi 2019–2028.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM038:00/2021

Ärendenummer VN/6984/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.5.2021 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 27.4.2021

Kontaktperson
Emma Harju, Asiantuntija
tel. +358 295 330 134
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ett förslag till färdplan som fastställer de nationella utvecklingsåtgärderna för kulturturismen för de kommande åren. Dessutom är avsikten att färdplanen ska fungera som nationellt styrdokument i Europarådets kulturvägsverksamhet. Principerna för hållbar utveckling beaktas genomgående i arbetet med färdplanen.

Sammandrag

Målet är att utarbeta en färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen. Utarbetandet av färdplanen stöder målet att stärka kulturturismen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och i Finlands turismstrategi 2019–2028.

Utgångspunkter

Utarbetandet av en färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen stöder målet att stärka kulturturismen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och i Finlands turismstrategi 2019–2028. Målet har en koppling till främjandet av verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna och av den hållbara tillväxten och förnyelsen inom turismen. Stärkandet av de kreativa branscherna är också ett av fokusområdena i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025.

Mer om ämnet

Färdplan för kulturturismen

UKM Nyhet 23.3.2023 9.31

Färdplan utarbetas för kulturturismen

UKM Nyhet 20.5.2021 9.27