Hyppää sisältöön

Liikuntapaikoille myönnettiin lähes 31 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2021 11.00
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on myöntänyt liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen yhteensä 30 994 000 euroa. Avustukset on kohdennettu erityisesti perusliikuntapaikkoihin, kuten liikuntasaleihin ja -halleihin. Opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettäviin, kustannusarvioltaan yli 700 000 euron hankkeisiin, myönnettiin tästä yhteensä 21,6 miljoonaa euroa. Avustusta sai kaikkiaan 30 hanketta.

Aluehallintovirastoille osoitettiin vuoden 2021 määrärahasta 6,65 miljoonaa euroa sekä lisäksi siirtomäärärahoista erillinen lisämääräraha 2,70 miljoonaa euroa.  Tämä lisämääräraha huomioon ottaen liikuntapaikkarakentamiseen osoitetaan vuonna 2021 valtionavustuksia yhteensä lähes 31 miljoonaa euroa.

- Myönnetyillä liikuntapaikkarakentamisen avustuksilla edistetään kansalaisten hyvinvointia, ministeri Annika Saarikko toteaa. 

- Tavoitteena on erityisesti avustaa laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjaamista sekä niihin liittyvää varustamista. Näillä toimilla voidaan tehokkaasti vaikuttaa suomalaisten liikkumistottumuksiin ja tällä tavoin kannustaa oman terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat löytämään liikunnan ilon, ministeri Saarikko jatkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset kohdennettiin ensisijaisesti perusliikuntapaikkoihin, lähinnä liikuntasaleihin ja -halleihin. Uima- ja jäähallien hakemusmäärä on pienentynyt merkittävästi. Suurimmat yksittäiset avustukset kohdistettiin uimahallihankkeisiin. Esimerkkinä voi mainita Jyväskylän AaltoAlvarin uimahallin korjausrakentaminen ja laajennus.

Ministeri Saarikko toivoo, että aluehallintovirastojen myöntämät avustukset kohdennettaisiin erityisesti sellaisiin hankkeisiin, joilla koulujen ja päiväkotien pihoja kehitetään liikkumista suosiviksi. Myös uusien, nuorisokulttuuristen liikuntalajien olosuhteiden kehittämistä ministeri Saarikko pitää tärkeänä. 
-    On hyvä muistaa, että lähiliikuntaan ja matalan kynnyksen liikuntaan osoitetut avustukset palvelevat kaikkien mahdollisuutta liikkua, ministeri Annika Saarikko painottaa.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja: rakennusneuvos Erja Metsäranta, p. 0295 330 037
 

Annika Saarikko Liikunta