Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Idrottsanläggningar beviljades inemot 31 miljoner euro

Undervisnings- och kulturministeriet
20.4.2021 11.00 | Publicerad på svenska 20.4.2021 kl. 12.33
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har beviljat sammanlagt 30 994 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Understöden har i synnerhet riktats till idrottsanläggningar, såsom gymnastiksalar och idrottshallar. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade sammanlagt 21,6 miljoner euro för sådana projekt som ministeriet fattar beslut om och vars kostnadskalkyl överstiger 700 000 euro. Sammanlagt 30 projekt beviljades understöd.

Av budgetanslaget för 2021 anvisades 6,65 miljoner euro till regionförvaltningsverken och därutöver ett separat anslag på 2,70 miljoner euro från reservationsanslagen.  Med beaktande av detta tilläggsanslag anvisas år 2021 sammanlagt inemot 31 miljoner euro i statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar.

-    Med de beviljade understöden för byggande av idrottsanläggningar främjas medborgarnas välfärd, konstaterar minister Annika Saarikko.

-    Målet är i synnerhet att stödja uppförande och grundliga reparationer av idrottsanläggningar som är avsedda för stora användargruppers behov samt utrustning i anslutning till dem. Med de här åtgärderna kommer vi åt att påverka finländarnas motionsvanor på ett effektivt sätt, och kan därmed uppmuntra alla som inte rör på sig tillräckligt mycket med tanke på hälsan att hitta glädjen i att sporta, fortsätter minister Saarikko.

Understödet riktades i första hand till idrottsanläggningar för grundläggande motion,  främst  gymnastiksalar och idrottshallar. Antalet ansökningar som gäller simhallar och ishallar har minskat betydligt. De största enskilda understöden gällde emellertid simhallsprojekt. Som exempel kan nämnas renoveringen och utbyggnaden av simhallen AaltoAlvari i Jyväskylä.

Minister Saarikko hoppas att de understöd som regionförvaltningsverken beviljar särskilt riktas till projekt som bidrar till att utveckla skolgårdarna och daghemsgårdarna i motionsfrämjande riktning. Hon anser också att det är viktigt att utveckla idrottsmiljöer som är anpassade för nya idrottsgrenar inom ungdomskulturen.

-    Det är bra att komma ihåg att understöden för motion i närmiljön oh för motion med låg tröskel bidrar till allas möjligheter att få röra på sig, betonar minister Annika Saarikko.

Beviljade understöd

Mer information: Erja Metsäranta, byggnadsråd, tfn 0295 330037

Annika Saarikko Idrott
Tillbaka till toppen