Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Liikuntatiedon saavutettavuutta parannetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö
6.3.2012 13.28
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti maaliskuun alussa työryhmän kehittämään liikuntatiedon saavutettavuutta päätöksenteon eri tasoilla.

Työryhmän tehtävänä on muun muassa kartoittaa liikuntapoliittisessa päätöksenteossa käytettävän tiedon taso ja laatu, määritellä eri toimijoiden roolit liikuntapoliittisen päätöksenteon ja tiedon käyttämisen näkökulmasta, tehdä esityksiä eri toimijoiden vuorovaikutuksen ja roolien kehittämisestä ja sekä toimintatapojen uudistamisesta. Lisäksi työryhmän tulee selvittää, tarvitaanko liikuntatiedon saavutettavuuden edistämiseksi uudenlaista tieto- ja viestintäteknologista järjestelmää ja tarvittaessa tehdä esitys järjestelmän hankinnasta

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Kirsti Laine opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja sihteerinä valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2013.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite lisätä julkisen sektorin tuottavuutta hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin tiedolla johtamista. Liikuntapolitiikassa tiedolla johtamisen käytännöt tarkoittavat muun muassa sitä, että ministeriössä ja sen liikuntayksikössä tehtävät päätökset sekä niiden valmistelu perustuvat relevanttiin tietopohjaan, kuten alan tutkimus-, selvitys- ja arviointitietoon.

Tiedolla johtamista on vahvistettu liikuntapolitiikassa muun muassa valtion liikuntaneuvoston laatiman valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointimallin avulla sekä kohdentamalla liikuntatieteellistä tutkimusrahoitusta liikunnan yhteiskunnallisten ja käyttäytymistieteellisten ilmiöiden tutkimiseen.


> Työryhmän asettamispäätös valtioneuvoston hankerekisterissä

Sivun alkuun