Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Information om idrott blir mera tillgänglig

Undervisnings- och kulturministeriet 6.3.2012 13.28
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i början av mars en arbetsgrupp med uppgift att utveckla tillgängligheten till idrottsinformation på beslutfattandets olika nivåer.

Arbetsgruppen skall bl.a. kartlägga nivån och kvaliteten på den information som används inom idrottspolitiskt beslutsfattande, definiera olika aktörers roller ur idrottspolitisk synvinkel och med tanke på hur informationen används, komma med förslag om växelverkan mellan olika aktörer och utvecklande av roller samt om en reform av verksamhetspraxis. Därutöver har arbetsgruppen i uppgift att utreda om det behövs en ny form av informations- och kommunikationsteknologiskt system för att främja idrottsinformationens tillgänglighet, och vid behov komma med ett förslag om anskaffning av ett sådant system.

Ordförande för arbetsgruppen är överinspektör Kirsti Laine vid undervisnings- och kulturministeriet. Sekreterare är generalsekreterare Minna Paajanen vid statens idrottsråd. Arbetsgruppens verksamhetsperiod tar slut 31.5.2013

I det nuvarande regeringsprogrammet finns en målsättning om att öka den offentliga sektorns produktivitet genom att på ett effektivare sätt utnyttja ledning genom information. Inom idrottspolitiken betyder ledning genom information i praktiken att de beslut som fattas i ministeriet och dess idrottsenhet och det beredningsarbete som utförs baserar sig på en relevant informationsbasis, så som forskning utrednings- och utvärderingsinformation inom området.

Ledning genom information har bekräftats inom idrottspolitiken bl.a. genom den utvärderingsmodell av statens idrottsråd som handlar om statsförvaltningens åtgärder och vilka verkningar de leder till. Man har också riktat idrottsvetenskaplig forskningsfinansiering till forskning kring idrottens samhälleliga och beteendevetenskapliga fenomen.

Information om arbetsgruppen i statsrådets projektregister (på finska)

Tillbaka till toppen