Hyppää sisältöön

Ministeri Saarikko: Tuki kulttuuri- ja liikunta-alan ammattilaisille edistää Suomen toipumista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2021 18.42
Tiedote
Annika Saarikko.
Annika Saarikko. Kuva: VNK

Hallitus sopi neuvottelussaan kulttuuri- ja liikunta-alan tukipaketista. Alalle ehdotetaan osoitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle 145,86 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tuki koostuu apurahoista ja valtionavustuksista. Pakettiin kuuluu myös työ- ja elinkeinoministeriön tapahtumatakuu, johon varataan yhteensä 85 miljoonan euroa. Lisämäärärahat sisältyvät toiseen lisätalousarvioon, joka annetaan eduskunnalle 29. huhtikuuta. 

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko pitää tärkeänä, että kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alaa tuetaan pitkittyneen koronakriisin ja rajoitusten keskellä sekä avataan samassa rintamassa muiden elinkeinojen kanssa koronapandemian rauhoittuessa.

– Kulttuurilla, liikunnalla ja tapahtuma-alalla on merkittävä työllistävä vaikutus ja valtava arvo koko Suomen henkiselle ilmapiirille ja hyvinvoinnille. Tukipaketilla tuemme kulttuurin, liikunnan ja tapahtuma-alan toimijoita kriisin yli, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko sanoo.

Paketista suunnataan kulttuuriin ja taiteeseen 127,36 milj. euroa ja liikuntaan 18,5 milj. euroa. Kulttuurin ja taiteen kokonaisuus koostuu apurahoista ja kulttuurialan toimijoille myönnettävistä valtionavustuksista. 

– Tavoitteena on sekä akuutin kriisin hoitaminen, että toimeentulon turvaaminen alojen työntekijöille. Haluamme tukea näiden alojen ammattilaisia työnteon erilaisista muodoista riippumatta. Yksi pahiten kärsineistä ryhmistä ovat kulttuurialan freelancerit, jotka ovat joutuneet koronan myötä ahtaalle ja osin pudonneet myös eri tukimuotojen väliin. Heidän osaltaan aiemmat tuet ovat myös olleet riittämättömiä. Hallitus on nyt sopinut huomattavasti aiempaa suuremmasta tuesta kulttuurialan ammattilaisille, Saarikko jatkaa.

Hallitus tulee perustamaan kulttuuripoliittisia asioita käsittelevän ohjausryhmän, joka seuraa kulttuuripoliittisten asioiden valmistelua ja toimeenpanoa. Ohjausryhmän ensimmäisiä tehtäviä on koronatukien koordinointi ja seuranta. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukipakettiin kuuluvien hakujen kriteerit on tarkoitus käsitellä kulttuuripolitiikan ohjausryhmässä. 

Liikunnalle tukipaketti 18,5 miljoonaa euroa

Koronavirustilanne on vaikeuttanut paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa ja aiheuttanut taloudellisia tappioita. 

– Tukipaketin avulla tuemme vaikeuksissa olevia seuroja ja sarjoja. Niillä on suuri merkitys paikallisyhteisöille ja koko Suomelle.

– Erityisesti alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille tulisi voida tarjota ohjattua toimintaa paikallisten seurojen päätoimisten ja koulutettujen valmentajien ja ohjaajien opastuksessa. Harrastajamäärissä on havaittavissa merkittävää laskua ja vaarana on, että erityisesti nuoret eivät enää palaa seuratoimintaan, Saarikko sanoo. 

Saarikon mukaan on tärkeää, että myös urheilutapahtumia saadaan avattua tautitilanteen mahdollistamissa rajoissa hallituksen tuoreiden linjausten mukaisesti.

Kulttuuria, urheilua ja tapahtuma-alaa on tuettu useilla hallituksen päätöksillä. Vuonna 2020 taiteen ja kulttuurin toimialalle osoitettiin lisätalousarvioissa koronasta aiheutuvien ongelmien vähentämiseen yhteensä 120 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin. Alaa on tuettu myös työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta muun muassa kustannustukien ja muiden tukien muodossa.  Lisäksi kuluvan vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa osoitettiin 20 miljoonaa euroa taiteen ja kulttuurin aloille koronasta aiheutuvien ongelmien lieventämiseen.

Liikuntaan ja urheiluun osoitettiin vuonna 2020 lisätalousarviossa 19,6 miljoonaa euroa. Lisäksi liikunta-alan toimijat, erityisesti liigaseurat, ovat saaneet merkittäviä avustuksia Valtiokonttorin jakaman kustannustuen kautta.

Lisätietoja:
erityisavustaja Eeva Kärkkäinen, p. 040 149 2201, opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. 0295 330 129, opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja Esko Ranto, p. 0295 330 115, opetus- ja kulttuuriministeriö