Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Opettajarekisteristä laaditaan selvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö
3.3.2021 9.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt teettää selvityksen opettajarekisteristä ja opettajatiedon keruusta. Ministeriö on asettanut selvityshenkilöiksi OTM Henriikka Hannulan, KTT Hannu Karhusen ja professori, FT Jouni Pursiaisen. Heidän on määrä luovuttaa raporttinsa selvitystyöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 30.11.2021.

– Yhteiskunnassa tapahtuvien suurten muutosten vuoksi tiedon saanti on entistäkin tärkeämpää. Tarvitsemme opetusalaa koskevan ennakointityön ja päätöksenteon pohjaksi nykyistä parempaa tietopohjaa opettajista sekä myös entistä toimivampia tiedonkeruun tapoja. Opettajia koskeva tietopohja auttaa osaltaan varmistamaan, että opettajankoulutusmäärät riittävät turvaamaan kelpoisten opettajien saatavuuden eri opetustehtäviin, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Opettajiin liittyvää tietoa on kerätty muun muassa Tilastokeskuksen noin kolmen vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen opettajatiedonkeruun avulla. Viimeksi opettajatiedonkeruu toteutettiin vuonna 2019. Lisäksi opettajakelpoisuuksista kerätty tietoa vuodesta 2015 lähtien VIRTA-opintotietopalveluun.

Opettajatiedonkeruussa on kuitenkin ollut haasteita. Tiedonkeruiden vastausprosentit ovat viime vuosina laskeneet selvästi. Heikentyneet vastausprosentit vaikuttavat kerättyjen tietojen luotettavuuteen. Lisäksi muun muassa aineenopettajia koskevaa tietoa on ollut vaikeasti saatavilla ja tietojen tilastoinnissa tietovarantoihin on havaittu myös puutteita. Ajankohtaisen opettajatiedon tarve ei kuitenkaan ole vähentynyt, itse asiassa tilanne on päinvastoin. Opettajia koskevan tiedon saannin monenlaisiin haasteisiin on esitetty ratkaisuksi opettajarekisterin perustamista. 

Selvityshenkilöiden tehtävänä on muun muassa selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi rekisterin kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyy. Selvitystyön tarkoituksena on löytää myös ratkaisuja erilaisiin rekisterin ylläpitoon liittyviin kysymyksiin ja selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. 

Lisäksi selvitystyön tarkoituksena on selvittää, että miten opettajia koskevan tiedonsaannin tarpeisiin voitaisiin vastata kehittämällä olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä ja tietovarantoja. Selvityshenkilöt valmistelevat opetus- ja kulttuuriministeriölle opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta koskevan toimenpide-esityksen. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään opettajia koskevan tiedonsaannin haasteiden ratkaisemiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa ohjausryhmän selvityshenkilöiden työn tueksi. Lisäksi selvityshenkilöt kuulevat opettajarekisterin kannalta keskeisiä toimijoita sekä yhteiskunnan, opetuksen, koulutuksen ja tutkimustoiminnan kannalta keskeisiä sidosryhmiä ja hyödyntävät myös tietoa vastaavista opettajarekistereistä muualla maailmassa.

Lisätietoja

  • Johtaja Birgitta Vuorinen, puh. 0295 330 335
  • Opetusneuvos Marjo Vesalainen, puh. 0295 330 352
  • Erityisavustaja Markus Ylimaa, puh. 0295 530 277
Annika Saarikko Korkeakoulutus ja tiede Koulutus
Sivun alkuun