Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Opetus- ja kulttuuriministeriö peruuttaa Perussuomalaiset Nuoret ry:n vuoden 2019 yleisavustuksen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2019 14.21
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt lopettaa Perussuomalaiset Nuoret ry:n vuoden 2019 avustuksen maksamisen ja perii takaisin avustuksesta jo maksetun osuuden. Avustuksen peruuttamisen syynä on se, että ministeriö katsoo järjestön toiminnassaan rikkovan nuorisolain tavoitteita.

Avustettavan nuorisoalan järjestön tulee toiminnassaan toteuttaa nuorisolain tavoitteita. Nuorisolain tavoitteena on muun ohella edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat lain mukaan mm. yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys.  Avustuksen peruuttaminen liittyy PS-Nuorten virallisella Twitter-tilillä julkaistuun kuvaan tummaihoisesta perheestä, jonka saatteena oli kehotus äänestää EU-vaaleissa perussuomalaisia, "jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä".

Ministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtajan Esko Rannon mukaan ”Ministeriöstä avustusta haluavan nuorisoalan järjestön on noudatettava toiminnassaan nuorisolakia. Jos lakia ei halua noudattaa, on järjestön hankittava rahoitus toimintaansa jostain muualta kuin nuorisotyön varoista”.

Perussuomalaiset Nuoret ry:n saama avustus vuodelle 2019 opetus- ja kulttuuriministeriöstä on ollut suuruudeltaan 115 000 euroa, josta on jo maksettu 57 500 euron erä.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että Perussuomalaisten Nuorten toiminta on selkeässä ristiriidassa nuorisolain yhdenvertaisuuden edistämistavoitteen kanssa. Valtuutettu katsoo, että järjestön toiminnan voidaan tulkita rikkoneen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tai vähintään loukanneen tummaihoisten suomalaisten ja Suomessa asuvien ihmisarvoa. Valtuutetun mukaan mahdollisesti jo kannanotto itsessään, ja erityisesti yhdessä siihen liitettyjen kommenttien kanssa, luo tummaihoisia henkilöitä kohtaan vihamielisen, halventavan ja nöyryyttävän ilmapiirin. Tältä osin valtuutettu korostaa, että Perussuomalaisten Nuorten aktiivit, kuten Helsingin Akateemisten Perussuomalaisten puheenjohtaja ja järjestön Lapin piirin johtaja, ovat päivityksen yhteydessä vielä täsmentäneet sen sisältöä.

Ministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen johtajan Henni Axelinin tietojen mukaan ”kysymyksessä on ensimmäinen kerta historiassa, kun nuorisoalan järjestön avustus joudutaan perimään takaisin siksi, että sen toiminta on ristiriidassa nuorisolain tavoitteiden kanssa”. Axelinin mukaan järjestön on myös täytynyt olla tietoinen siitä, että sen toiminnalla on seuraamuksia valtionavustuksen kannalta.

”Keskustelimme järjestön edustajan kanssa ylilyönneistä jo maaliskuussa. Ilmaisimme ministeriön huolen kirjoitusten johdosta ja selvensimme järjestölle nuorisolain sisältöä, erityisesti lain tavoitetta ja sen yhteyttä avustamiseen. Meille syntyi käsitys, että järjestössä ymmärrettiin asia. Emme kuitenkaan vielä tuolloin ryhtyneet muihin toimenpiteisiin, kuten avustuksen peruuttamiseen, sillä halusimme antaa järjestölle aikaa ja mahdollisuuden korjata tilanteensa omatoimisesti”, Axelin sanoo.

Ennen asian ratkaisemista opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Perussuomalaiset Nuoret ry:lle mahdollisuuden esittää vastineensa asiassa. Järjestön vastineessa kiistetään ministeriön oikeus periä takaisin valtionavustus. Järjestön näkemyksen mukaan sen toiminnassa edistetään nuorisolain tavoitteita.

Lisätietoja:

ylijohtaja Esko Ranto, p. 02953 30115

johtaja Henni Axelin, p. 02953 30205

 
Sivun alkuun