Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Undervisnings- och kulturministeriet drar in det allmänna understödet för 2019 till Sannfinländarnas ungdomsförbund

Undervisnings- och kulturministeriet
19.6.2019 14.21
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att dra in understödet för 2019 till Sannfinländarnas ungdomsförbund och återkräver den andel som redan betalats ut. Orsaken är att ministeriet anser att organisationen i sin verksamhet har brutit mot ungdomslagens mål.

En organisation inom ungdomsområdet som beviljas understöd bör uppfylla ungdomslagens mål. Ungdomslagen har bl.a. som mål att främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt att tillgodose deras rättigheter. Utgångspunkter för att målet förverkligas är enligt lagen bl.a. solidaritet, kulturell mångfald och internationalism. Att understödet dras in hänför sig till ett inlägg på förbundets officiella twitterkonto. Inlägget bestod av en bild av en mörkhyad familj samt en uppmaning att rösta i EU-valet "så att Finlands framtid inte ska se ut så här".

Enligt överdirektör Esko Ranto vid ministeriets ungdoms- och idrottspolitiska avdelning ”bör en organisation inom ungdomsområdet som vill ha understöd av ministeriet i sin verksamhet följa ungdomslagen. Ifall man inte vill följa lagen bör organisationen skaffa sin finansiering någon annanstans än genom ungdomsarbetets medel”.

Understödet som beviljats till Sannfinländarnas ungdomsorganisation för 2019 av undervisnings- och kulturministeriet uppgår till 115 000 euro, varav 57 500 redan har betalats ut.

Även jämställdhetsombudsmannen anser i sitt utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet att Sannfinländarnas ungdomsorganisations verksamhet klart strider mot ungdomslagens mål att främja likställdhet. Ombudsmannen anser att organisationens verksamhet kan tolkas så att man brutit mot förbudet om diskriminering på basis av etniskt ursprung, eller att organisationen åtminstone har kränkt mörkhyade finländares människovärde och mörkhyade som är bosatta i Finland. Enligt ombudsmannen är det möjligen rentav så att redan ställningstagandet i sig, särskilt i kombination med anslutande kommentarer, skapar en fientlig, nedvärderande och förödmjukande atmosfär för mörkhyade. Ombudsmannen poängterar att aktiva inom Sannfinländarnas ungdomsförbund, så som t.ex. ordföranden för Helsingfors Akademiska Sannfinländare och ledaren för organisationen i Lapplands krets i samband med uppdateringen har preciserat innehållet.

Enligt direktören för ministeriets ansvarsområde för ungdomsarbete och -politik Henni Axelin ”är det frågan om den första gången i historien som understödet till en organisation inom ungdomsområdet måste dras in på grund av att dess verksamhet strider mot målen i ungdomslagen”. Axelin anser också att organisationen måste ha varit medveten om att handlingen skulle leda till konsekvenser med tanke på statsunderstödet.

”Vi diskuterade övertramp med en representant för organisationen redan i mars. Vi uttryckte ministeriets oro i anslutning till skriverierna och klargjorde ungdomslagens innehåll för organisationen, särskilt lagens mål och hur det här hänger ihop med understödet. Vi fick den uppfattningen att organisationen förstod hur saken låg till. Vi vidtog ändå inte ännu i det skedet några andra åtgärder, som att dra in understödet, eftersom vi ville ge organisationen tid och möjlighet att själva göra något åt situationen”, säger Axelin.

Innan man fattade beslutet gav undervisnings- och kulturministeriet organisationen en möjlighet att ge sitt genmäle i saken. I organisationens genmäle förnekar man ministeriets rätt att dra in statsunderstödet. Inom organisationen anser man att verksamheten främjar ungdomslagens mål.

Upplysningar:

- Esko Ranto, överdirektör, tfn 02953 30115
- Henni Axelin, direktör, tfn 02953 30205

Sivun alkuun