Hyppää sisältöön

Opetusministeri Henriksson: Oppilaiden perustaitoja vahvistetaan opetustunteja lisäämällä ja tukitoimia uudistamalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2023 12.36
Tiedote

OECD:n osaamistuloksia mittaavan PISA 2022 -tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt. Opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan oppimisen vahvistaminen edellyttää koulutuspolitiikalta rakenteellisia uudistuksia sekä niiden toimeenpanoon tarvittavia resursseja.

Matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä suomalaisnuorten osaaminen on edelleen OECD maiden keskiarvon yläpuolella, mutta osaaminen on heikentynyt. 

Osaaminen heikkeni valtaosassa OECD maita. PISA 2022 –tutkimus ajoittui koronapandemian aikaan. Koronapandemia vaikutti osallistuneiden oppilaiden koulunkäyntiin vähintäänkin välillisesti lähes koko yläkoulun ajan. 

-Vaikka opetus pystyttiin korona-aikana pääosin järjestämään opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, on pitkittyneellä koronapandemialla väistämättä ollut vaikutuksia ikäluokan hyvinvointiin, tuen tarpeeseen ja opintomotivaatioon. Etäopetus oli haasteellista erityisesti tukea tarvitseville ja kielivähemmistöihin kuuluville oppilaille sekä niille oppilaille, joilla ei ollut saatavilla vanhempien tukea oppimiseen, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Ministeri Henrikssonin mukaan suomalaisnuorten osaamisesta on nyt huolehdittava ja oppimistulosten kehitys käännettävä. Hallitus vahvistaa perustaitoja uudistamalla rakenteita, ja panostaa 200 miljoonaa euroa perusopetukseen.

- Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti perusopetuksen vähimmäistuntimäärää lisätään kolmella vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelmaa. Viikkotunneista kaksi lisätään äidinkieleen ja kirjallisuuteen vuosiluokille 1-2 ja yksi tunti matematiikkaan vuosiluokille 3-6. Näin vahvistetaan luku-, kirjoitus- ja laskutaitoja, sanoo ministeri Henriksson.

Asetusmuutokset valmistellaan siten, että ne tulevat voimaan peruskouluissa 1.8.2025 alkaen.

-Oppimisen tukea koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan, vähentäen opettajien hallinnollista työtä ja varmistaen riittävien tukitoimien saatavuus. Jokaisella oppilaalla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea oppimiseensa sekä ryhmän jäseninä, että yksilöinä. Tuen muotoja yhtenäistetään ja selkiytetään valtakunnallisesti ja samalla varmistetaan riittävät resurssit ja osaaminen tukitoimien toteuttamiseen. Lisäksi hallitus vakiinnuttaa tasa-arvorahoituksen määrärahatason, joka on 2024-2026 vuosittain noin 50 miljoonaa euroa, toteaa Henriksson.

Lisätietoja: erityisavustaja Alexander Junell, puh. 02953 30055
 

Koulutus Yleissivistävä koulutus