Hyppää sisältöön

Rahapelitoiminnan tuottoja kompensoidaan merkittävästi – päätökset uudesta mallista vuoden loppuun mennessä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 30.4.2021 14.36
Tiedote

Hallitus päätti puoliväliriihessään kompensoida rahapelitoiminnan edunsaajille vähentyneitä tuottojen tuloutuksia. Kokonaisuudessaan kompensaatio rahapelitoiminnan edunsaajille vuonna 2022 on 330 miljoonaa ja 305 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Rahapelitoiminnan tuotto on koronapandemian johdosta vähentynyt arvion mukaan vuodesta 2019 yhteensä yli 400 miljoonalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kompensaatio on vuonna 2022 yhteensä noin 174 miljoonaa ja vuonna 2023 noin 161 miljoonaa euroa. Kompensaatiosta huolimatta tämän vuoden talousarvioon verrattuna rahoitus taiteelle, liikunnalle, nuorisotoiminnalle ja tieteelle vähenee 41 miljoonalla eurolla vuonna 2022 ja noin 54 miljoonalla euroa vuonna 2023.

Jakosuhteiden mukaisesti vuonna 2022 tämä jakautuisi seuraavasti: taiteelle 17,5 miljoonaa, liikunnalle 11,4 miljoonaa, tieteelle 8 miljoonaa ja nuorisotyölle 4,1 miljoonaa euroa. Tarkemmasta kohdentamisesta päätetään myöhemmin.

Hallituksen linjauksen mukaisesti jatkotyö uuden pysyvän rahoitusmallin valmistelemiseksi käynnistetään välittömästi. Työskentelyn pohjana on Erkki Liikasen ryhmän raportti ja jatkotyö tehdään tiiviissä yhteistyössä edunsaajien kanssa. Uudistus toteutetaan vuodesta 2024 alkaen ja päätökset tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Muita riihen yhteydessä tehtyjä päätöksiä

Osana palaamista valtiontalouden menokehykseen, hallitus on päättänyt menojen uudelleenkohdennuksesta, jossa eräitä kehysmenoja alennetaan pysyvästi 370 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 alkaen. Koska säästöt ovat luonteeltaan pysyviä, ratkaisu alentaa kehykseen luettavia menoja myös vuodesta 2024 eteenpäin. Hallituksen linjauksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriötä koskeva sopeutustarve on 35 miljoonaa euroa. Hallituksen linjauksen mukaisesti sopeutus ei kohdistu koulutukseen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Sopeutuksen kohdentamisesta päätetään myöhemmin.

Suomen TKI-tavoitteen edistämiseksi hallitus on päättänyt perustaa parlamentaarisen työryhmän selvittämään keinoja, joilla sitoudutaan TKI-tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavaan julkisen sektorin t&k-rahoituksen kasvuun vuosikymmenen loppuun asti. Hallitus linjaa mahdollisesta kannustimesta budjettiriihessä 2021. Lisäksi eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys Suomen kestävän kasvun ohjelmasta toisi merkittävästi lisärahoitusta TKI-toimintaan.

Koronavirustilanteen aiheuttamia vaikutuksia taiteelle, liikunnalle ja nuorisotoimelle tasoitetaan hallituksen eilen 29. huhtikuuta eduskunnalle antamassa toisessa lisätalousarvioesityksessä. Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alalle kohdistuva yhteensä noin 226 miljoonan euron tukipaketti.

Tiedote 26.2.2021: Työryhmä: Rahapelituotot valtion budjettiin ja edunsaajat menokehyksiin

Lisätietoja: 

  • Erityisavustaja Markus Ylimaa, p. 050 374 8192
  • Talousjohtaja Pasi Rentola, p. 0295 330 211
Korkeakoulutus ja tiede Kulttuuri Liikunta Nuoriso