Hyppää sisältöön

Runsaat 10 000 aloituspaikkaa lisää korkeakouluihin vuosina 2020-2022

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2020 10.59
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut korkeakoulujen kanssa vuoden 2020 lisäaloituspaikkojen suuntaamisesta. Aloituspaikkoihin myönnettiin rahaa hallituksen neljännessä lisätalousarviossa. Tänä syksynä alkaviin koulutuksiin ammattikorkeakoulut saavat yhteensä 2 200 aloituspaikkaa lisää ja yliopistot 2 048 lisäaloituspaikkaa.

Lisäksi hallitus on jo aiemmin kannustanut korkeakouluja lisäämään aloituspaikkoja tulevina vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan vuosina 2021-2022 ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään noin 1700 ja yliopistojen aloituspaikkoja 4300.
Lisäämällä aloituspaikkoja korkeakouluissa toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita koulutustason nostosta sekä eri alojen ja alueiden osaajapulaan vastaamisesta. Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäyksellä pyritään myös tasoittamaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen taloudellisia vaikutuksia panostamalla osaamiseen ja nuorten mahdollisuuksiin kouluttautua.

-    Tämä on ollut historiallinen päätös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Olen todella iloinen, että myös korkeakoulut ovat olleet valmiita lisäämään tuntuvasti aloittajamääriä jo tulevalle syksylle, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen toteaa.

-    Opiskelupaikka on tärkeä asia nuoren kannalta ja myös koko yhteiskunnalle. Tarvitsemme eri alojen ammattilaisia etsimään ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen sekä esimerkiksi kasvatusalalle. Lisäämällä aloituspaikkoja ennaltaehkäistään työttömyyttä ja vastataan työelämän tuleviin osaamistarpeisiin, ministeri Kosonen sanoo.

Korkeakoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi lisäaloituspaikkoja on ensi syksynä tarjolla laajasti eri puolella Suomea ja eri koulutusaloilla. Eniten lisäaloituspaikkoja on ennakoitujen työvoimatarpeiden perusteella suunnattu tekniikan aloille, kauppatieteen ja liiketalouden aloille, tietojenkäsittelyn koulutukseen sekä sosiaali- ja terveysaloille.  Lisäaloituspaikat ovat tarjolla korkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisissä koulutuksissa. Korkeakoulut päättävät, millä valintatavalla paikat täytetään.

Lisäpaikkoja kohdennetaan vuonna 2020 myös monille erityisen työvoimapulan aloille. Ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikoista yli 400 suunnataan sairaanhoitajakoulutukseen. Yliopistoissa esimerkiksi logopedien aloituspaikkamäärä kasvaa tänä syksynä yli 40 prosenttia lisäpaikkojen ansiosta. Varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja lisätään edelleen yli 80 aloituspaikalla. Varhaiskasvatuksen opettajapulaan vastaamiseksi on jo vuonna 2018 käynnistetty nelivuotinen tuhannen aloituspaikan lisäämiseen tähtäävä ohjelma. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa varhaiskasvatuksen monimuotokoulutuksia.

Korkeakoulujen vuoden 2020 aloituspaikkojen lisäys sisältyy hallituksen neljänteen lisätalousarvioesitykseen. Korkeakoulujen kertaluonteiseen aloituspaikkojen lisäämiseen on ehdotettu yhteensä 124 miljoonan euron määrärahaa vuosille 2020-2021. Vuosien 2021-2022 lisäyksiä rahoitetaan lisätalousarviomäärärahan lisäksi korkeakoulujen valtion rahoitukseen sisältyvällä ohjelmaperusteisella strategiarahoituksella.
 

AMK Ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikat
Centria-ammattikorkeakoulu 50
Diakonia-ammattikorkeakoulu 50
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 90
Humanistinen ammattikorkeakoulu 20
Hämeen ammattikorkeakoulu 130
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 125
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 120
Kajaanin ammattikorkeakoulu 90
Karelia-ammattikorkeakoulu 85
LAB-ammattikorkeakoulu 130
Lapin ammattikorkeakoulu 115
Laurea-ammattikorkeakoulu 210
Metropolia Ammattikorkeakoulu 185
Oulun ammattikorkeakoulu 115
Satakunnan ammattikorkeakoulu 85
Savonia-ammattikorkeakoulu 110
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 65
Tampereen ammattikorkeakoulu 180
Turun ammattikorkeakoulu 90
Vaasan ammattikorkeakoulu 75
Yrkeshögskolan Arcada 30
Yrkeshögskolan Novia 50
Kaikki yhteensä 2200
Yliopistot Yliopiston ilmoittamat lisäaloituspaikat
Aalto-yliopisto 201
Helsingin yliopisto 428
Itä-Suomen yliopisto 182
Jyväskylän yliopisto 164
Lapin yliopisto 75
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 130
Oulun yliopisto 203
Svenska handelshögskolan 55
Tampereen yliopisto 197
Turun yliopisto 186
Vaasan yliopisto 120
Åbo Akademi 107
Kaikki yhteensä 2048

Lisätietoja:  
Johtaja Birgitta Vuorinen, p. 0295 330 335
Ylijohtaja Tapio Kosunen, p. 0295 330 440
Erityisavustaja Eeva Kärkkäinen, p. 040 149 2201