Hyppää sisältöön

Selvityshenkilö: Suomeen tulisi perustaa kulttuurin ja taiteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.8.2020 13.15
Tiedote
Kuvassa ministeri Hanna Kosonen sekä selvityshenkilö Jukka Liedes.

Suomeen tulisi perustaa kulttuurialojen eettinen toimielin ja sijoittaa se Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen, ehdottaa selvityshenkilö Jukka Liedes. Eettinen toimielin olisi itsenäinen ja riippumaton. Sen tehtävänä olisi mm. taiteen ja kulttuurin alojen eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoaminen sekä eettisten kysymysten käsittely. Ehdotus luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle 3. elokuuta.

Kulttuurin alan eettiset kysymykset ovat olleet paljon esillä viime aikoina. Tiede- ja kulttuuriministeri Kosonen kutsui tammikuussa laajan joukon kulttuurin alan toimijoita keskustelemaan alan eettisistä haasteista ja ongelmista sekä tarpeesta perustaa toimielin käsittelemään niitä. Toimielimen perustaminen sai tilaisuudessa laajan tuen.

- Eettisiä haasteita ja ongelmia on kulttuurin alalla kuten muillakin aloilla. Lisäksi alalla on omat erityispiirteensä. Oli ilahduttavaa huomata, että alan toimijat itse haluavat toimia niin, että asiat menisivät parempaan suuntaan, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Selvityshenkilö Liedeksen mukaan toimielimen tärkein tehtäväalue olisi ennaltaehkäisevä toiminta: kulttuurin alan eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoaminen ja kiteyttäminen, tunnetuksi tekeminen sekä eettisten kysymysten käsittely. Tehtäviin kuuluisivat myös konkreettisten, epäeettisiksi väitettyjen toimien ja käytäntöjen jälkikäteinen käsittely ja tutkinta. Selvityshenkilö korostaa kuitenkin tällaisen toiminnan monimutkaisuutta ja arkaluonteisuutta verrattuna ennaltaehkäisevään toimintaan.

Ehdotuksen mukaan eettisen toimielimen toimivalta olisi luonteeltaan ohjaavaa. Sille voisi kannella tai tehdä valituksia yksittäisissä tapauksissa, mutta sen päätökset olisivat ei-sitovia ja suositusluontoisia. Seuraamuksena voisi olla esim. moite, huomautus tai ohjaava lausuma. Toimielin voisi myös ohjata tapauksen käsiteltäväksi muussa toimivaltaisessa elimessä.

- Valitus- tai kantelumenettely olisi perusteltua avata esim. kahden vuoden siirtymäajan jälkeen eettisen toimielimen perustamisesta. Tällöin alan eettiset periaatteet ja menettelytavat olisi kiteytetty ja alan toimijoiden tiedossa, selvityshenkilö Jukka Liedes toteaa.

Eettinen toimielin olisi hallinnollisesti osa Taiteen edistämiskeskusta. Toimielimessä olisi neuvosto ja suppea sihteeristö, jonka muodostaisivat pääsihteeri, kaksi asiantuntijavirkamiestä ja avustava henkilö. Toimielimen vuosittainen rahoitustarve olisi arviolta 400 000–470 000 euroa, joka sisältyisi Taiteen edistämiskeskukselle vuosittain valtion talousarviossa osoitettavaan määrärahaan.

- Selvityshenkilön näkemykset ja ehdotukset tässä vaikeassa asiassa ovat selkeitä. Niiden pohjalta voidaan edetä ja saada kulttuurin alan eettisten kysymysten kohtaamiselle nykyistä pitävämpi pohja. Erityisen tärkeää on saada aikaan tehokkaat menettelytavat, joilla ongelmia ehkäistään jo ennalta, korostaa ministeri Kosonen.

Julkaisu Kulttuurialan eettinen toimielin

Lisätietoja: Jukka Liedes, p. 040 050 8603

Hanna Kosonen Kulttuuri