Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho:
Finsk-estniska kulturstiftelsen får 6 miljoner euro

Undervisnings- och kulturministeriet 31.8.2017 13.45
Pressmeddelande

En donation på 6 miljoner euro till den finsk-estniska kulturstiftelsens kapital kommer att ingå i budgeten för 2018. Donationen består av penningspelsavkastning som inte delats ut under tidigare år. Regeringen fattade beslut om donationen under budgetmanglingen den 31 augusti 2017.

Den finsk-estniska kulturstiftelsens uppgift är att främja nätverk och samarbete inom kultur och konst mellan Finland och Estland, ömsesidig språkkunskap samt ekonomisk verksamhet som direkt hänför sig till kulturell verksamhet. Stiftelsen grundades år 2015.

Kulturrelationerna mellan Finland och Estland har historiskt sett varit aktiva och är det även idag. Dock har det inte förrän 2015, i likhet med de stiftelser som grundats mellan Finland och andra nordiska länder, funnits en stiftelse som främjar konst och kultur, och som har möjlighet främja nya, kreativa projekt, kulturexport och annat arbete som främjar kultur, såväl mellan Finland och Estland som i förhållande till andra länder.

- Att stöda verksamheten och på så sätt främja kulturerna är ett fint sätt att fira såväl den finska som den estniska statens 100-årsjubileum, säger kulturminister Sampo Terho.

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Toni Kokko, tfn 0295 330 113
- specialmedarbetare Toni Ahva (intervjuförfrågningar), tfn 0295 330 340
_ _ _

Budgetpropositionen ges till riksdagen för behandling den 19 september 2017.
 

Palaa sivun alkuun