Hyppää sisältöön

Tutkimus: Yksityinen kopiointi laskee edelleen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2023 8.54
Uutinen
Yksityisen kopioinnin kokonaismäärä 2012–2023. Taloustutkimus 2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että yksityisen kopioinnin kokonaismäärä 15–79-vuotiaiden keskuudessa on laskenut. Vuoteen 2015 verrattuna yksityistä kopiointia tekevien määrä on puolittunut.

Tutkimuksen mukaan laillisen yksityisen kopioinnin piiriin kuuluvaa musiikkia kopioi 137 000 ja videoaineistoa 649 000 15–79-vuotiasta Suomessa asuvaa. Kaiken kaikkiaan musiikki- ja videoaineiston kopioijia on noin 755 000. Kopioijien määrä on alhaisempi kuin vuonna 2022, jolloin kopioijien määrä kokonaismäärä oli 851 000. 

Arvio yksityisen kopioinnin kokonaiskappalemäärästä (musiikki- ja videotiedostot) on vuonna 2023 alhaisempi kuin vuoden 2022 tutkimuksessa. Musiikkitiedostoja on kopioitu kuitenkin hieman edellisvuotta enemmän. Videotiedostojen kappalemäärä on alhaisempi kuin vuonna 2022.

Arvio laillisten yksityisten musiikki- ja videotiedostojen kopioiden määrästä vuoden aikana on kaiken kaikkiaan 188–210 miljoonaa tiedostoa. Vuoden 2022 tutkimuksessa vastaava arvio yksityisen kopioinnin määrästä oli hieman suurempi, 197–213 miljoonaa tiedostoa. Vuosina 2013–2017 yksityisen kopioinnin kokonaismäärä aleni 725 miljoonasta n. 260 miljoonaan kopioon ja on sen jälkeen (2017–2023) ollut 188–297 miljoonan kopion välillä. 

Musiikkia tallennetaan eniten matkapuhelimeen ja tietokoneeseen. Videomateriaalin tallentamisessa käytetyimmät tallennusalustat ovat tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelut ja matkapuhelin. Digiboksille tallentaminen on vähentynyt selvästi. 

Yleisimmät lähteet musiikin tallentamisessa ovat suoratoisto/ streaming-palvelut (offline-tallennus), internetissä ilmaiseksi tallennettavissa olevat tiedostot (esim. artistien omat internet- sivut) sekä alkuperäiset CD-levyt. Näistä vain alkuperäisiltä CD-levyiltä tallennettu musiikki on mukana tutkimuksen yksityisen kopioinnin luvuissa. Videotallennuksissa yleisin alkuperäislähde ovat TV-ohjelmat.

Musiikkia kopioineista kolme viidestä olisi hankkinut kopioidun aineiston jotenkin muuten, jos kopiointimahdollisuutta ei olisi ollut. Kaksi viidestä musiikkia kopioineista olisi käyttänyt musiikin hankintaan maksullista lähdettä. Maksullinen suoratoistopalvelu on mainittu lähteeksi useammin kuin vuoden 2022 tutkimuksessa. Videotiedostoja kopioineista yli kolmannes olisi hankkinut kopioidun videoaineiston jotenkin muuten, jos kopiointimahdollisuutta ei olisi ollut. Maksullista lähdettä olisi käyttänyt vajaa viidennes.

Graafisen aineiston kopiointi

Graafista aineistoa yksityiseen käyttöön viimeisen vuoden aikana on tulostanut, tallentanut, valokopioinut tai skannannut neljä viidestä Suomessa asuvasta. Tallennus ja tulostus ovat käytetyimmät kopiointitavat ja niissä on myös tehty eniten kopioita kappalemäärittäin (sivumäärät) tarkasteltuna. Valokopioitu tai skannattu aineisto on useimmiten viranomaislomake tai lasku/ tiliote. 

Tulostettu tai tallennettu aineisto on puolestaan valokuva, viranomaislomake, ruokaohje/resepti, oppimateriaali tai artikkeli. Tulostetun tai tallennetun graafisen aineiston julkaisija on ollut useimmin yksityinen henkilö (nettisivut tai blogi), jokin yritys tai julkishallinto. Arvio hyvityksen piiriin kuuluvasta sivumäärästä graafisen aineiston osalta on 554–632 miljoonaa sivua. Arvion pohjana on käytetty Kopioston aineistolajiluokitusta.

Tutkimuksen keskeisin tavoite oli selvittää musiikki- ja videoaineiston osalta yksityisen kopioinnin kokonaismäärää Suomessa.

Yksityinen kopiointi 2023 -tutkimuksen keskeiset tulokset