Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Opetusministeri Andersson Unescon yleiskokouksessa:
Unescoa tarvitaan tukemaan ihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta kriisienkin keskellä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2021 17.57
Tiedote

Opetusministeri Li Andersson johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon yleiskokouksessa Pariisissa 10.-11. marraskuuta. Suomen pääpuheenvuorossa keskiviikkona opetusministeri korosti Unescon työn ihmisoikeusperustaisuutta sekä toimintaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n toteuttajana ja jäsenmaiden tukemista korona-ajan haasteista selviämisessä. Opetusministeri myös iloitsee Ahvenanmaan liitännäisjäsenyydestä Unescossa.

Ministeri Li Andersson ilmaisi 10. marraskuuta pitämässään Suomen pääpuheenvuorossa tuen Unescon seuraavan ohjelmakauden 2022-2025 tavoitteille. Merkittävää on ohjelman vahva ihmisoikeusperustaisuus ja tavoite ohjelmatoimintojen – niin koulutuksen, tieteiden, kulttuurin kuin viestinnän aloilla – yhä parempaan vuorovaikutukseen. 

Tasa-arvon edistäminen ja nuorten aseman vahvistaminen ovat merkittävä poikkileikkaavia tehtäviä. Samoin YK:n Agenda 2030:n tavoitteiden toteuttaminen on kaiken keskiössä. Siinä järjestön vahvistuva tavoite ympäristöllisten haasteisiin aiempaa voimallisemmaksi vastaamiseksi ilmastonmuutoksen luomissa kasvavissa paineissa on tervetullut.

Ministeri antoi Suomen täyden tuen jo ennalta laajaa mielenkiintoa herättäneiden tieteen avoimuutta sekä tekoälyn etiikkaa koskevien suositusten hyväksymiselle.   

Ministeri kiitti Unescoa tavasta, jolla se on eri ohjelmatoiminnoissaan koonnut korona-aikana tilannekuvia ja etsinyt tarvittavia globaaleja toimenpiteitä osallistavasti jäsenmaiden kanssa.

Unescon rooli koronakriisistä toivuttaessa jatkuu merkittävänä, ei vähiten tutkimuksellisen tiedon ja sananvapauden puolustajana, yhä syventyneeseen globaaliin oppimisen kriisin vastaamisessa ja kulttuurin merkityksen vahvistamisessa yhteiskunnallisen resilienssin ylläpitäjinä.

Ministeri ilmaisi Suomen tuen maailmanlaajuisen kulttuuripolitiikka ja kestävää kehitystä koskevan MONDICULT –konferenssin järjestämiseen syyskuussa 2022.    

Ministeri osallistui myös globaaliin korkean tason koulutuskokoukseen (High-Level Global Education Meeting 2021, GEM), jonka myötä työnsä käynnistää Unescon johdolla valmisteltu, kestävän kehityksen Agenda 2030 -koulutustavoitteen (SDG 4) uusittu globaali yhteistyömekanismi

Ministeri iloitsee 9.11. toteutuneesta Ahvenanmaan liitännäisjäsenyydestä Unescoon. Jäsenyyden myötä pohjoismainen ääni ja vaikutusvalta Unescossa edelleen vahvistuu, mikä on tärkeää tämän päivän monenkeskisessä ja osin haasteellisessa kansainvälisessä yhteistyössä. 

Lisätietoja ja haastattelupyyntöjä: 
- ministeri Anderssonin erityisavustaja Touko Sipiläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 3 30143

Lisätietoja Unescosta ja yleiskokouksesta:
- kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 30114, 040 768 1284
- erityisasiantuntija Piia Immonen-Seuguenot, Suomen pysyvä Unesco-edustusto, puh. +33-1-4568 3433, +33-6 25 58 69 49

 
Sivun alkuun