Hyppää sisältöön

Esitys lausuntokierroksella: Tasa-arvoa pörssiyhtiöiden ylimmissä johtotehtävissä halutaan edistää 

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2023 11.57
Tiedote

Osakeyhtiölakiin, osuuskuntalakiin ja kauppakamarilakiin ehdotetaan muutoksia, joilla pyritään edistämään sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden hallinnossa. EU-direktiiviin perustuva hallituksen esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. 

Direktiivi koskee suuria osakeyhtiömuotoisia pörssiyhtiöitä. Soveltamisalaan kuuluu arviolta noin 35−40 yhtiötä. Esityksessä ehdotetaan tavoitteeksi, että aliedustetun sukupuolen edustajia on vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Keskuskauppakamari toimisi direktiivissä tarkoitettuna sukupuolten tasa-arvoista edustusta edistävänä toimielimenä. Raportoinnin osalta ehdotetaan, että pörssiyhtiöiden on sisällytettävä hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevaan selvitykseen selvitys hallituksen jäsenten jakautumisesta miesten ja naisten kesken.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.12.2024. Pörssiyhtiöiden olisi saavutettava tavoitteet 30.6.2026 mennessä. 

Pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi on tullut voimaan 27.12.2022.

Lausunnon hallituksen esitykseen voi jättää 1.2.2024 saakka lausuntopalvelussa.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Satu Pentikäinen, p. 029 5150 282, [email protected]

 

Tiedotteeseen on korjattu 18.12. klo 12.20 lausuntokierroksen päättymisajaksi 1.2.2024.