Hyppää sisältöön

EU:n perusoikeusviraston raportti: Perusoikeudet uhattuna kaikkialla Euroopassa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2024 8.15
Uutinen

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut vuosittaisen raporttinsa perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa.

Vuotta 2023 tarkastelevan perusoikeusviraston raportin mukaan erityisesti lisääntynyt köyhyys, demokratiaan kohdistuvat uhat, laajalle levinnyt rasismi ja muuttoliikkeen haasteet aiheuttavat uhan perusoikeuksien toteutumiselle. Raportin mukaan nämä uhat korostavat tarvetta varmistaa, että perusoikeuksilla on vahva ja kestävä suoja kaikkialla EU:ssa.

Raportissa hahmotellaan, miten poliittiset päättäjät ja kansalaisyhteiskunta voivat yhteistyössä torjua sosiaalisen syrjäytymisen uhkaa ja mahdollistaa yhdenvertaisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan kaikille. FRA suosittaa EU:ta ja EU-maita ratkaisemaan haasteita turvaamalla sosiaali- ja asumistuet heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, parantamalla perusoikeuksien turvaa rajoilla, keräämällä tietoja kansalaistoiminnan rajoituksista sekä torjumalla rasismin ja suvaitsemattomuuden muotoja. 

Raportissa käsitellään myös muita perusoikeusviraston toimialaan kuuluvia kysymyksiä, kuten antisemitismiä, EU:n ulkorajoilla tapahtuvia perusoikeusloukkauksia, kasvavaa suvaitsemattomuutta sekä tekoälyä ja digitalisaatiota. 

Suomessa tapahtuneesta positiivisesta kehityksestä raportissa nostetaan esiin muun muassa Suomen kolmas romanipoliittinen ohjelma ja sähköhyvitys.

Suomen kolmas romanipoliittinen ohjelma vuosille 2023–2030 nostetaan raportissa esiin hyvänä esimerkkinä toimesta, jolla pyritään parantamaan romanien asunnottomuuteen liittyvää syrjintää ja rasistista käytöstä. Ohjelma pyrkii edistämään romanien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta asuntomarkkinoilla esimerkiksi parantalla pääsyä asunnon saannin neuvontapalveluihin ja edistämällä naapuruussovittelua. Raportin mukaan vain muutamat EU-maat ovat ryhtyneet toimiin romanien asunnottomuuden parantamiseksi.

Köyhyyttä käsittelevässä osiossa FRA nostaa esiin Suomen uuden lain takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä. Talvella 2022–2023 valtio tuki Suomessa kotitalouksia, kun sähkö oli poikkeuksellisen kallista. Sähköhyvitystä maksettiin Suomessa yhteensä noin 255 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Helinä Heikkinen, oikeusministeriö, p. 0295 150 159, [email protected]

FRA:n perusoikeusraportti 2024
FRA:n lehdistötiedote 5.6.2024 (suomeksi)
Suomen Romanipoliittinen ohjelma (Rompo) 2023-2030