Hyppää sisältöön

Hallitus kutsuu mukaan etsimään keinoja rasismin torjuntaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2020 15.05
Tiedote
Rasismin vastainen ja ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma. Valtioneuvosto.

Hallitus on käynnistänyt rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman valmistelun.

Toimintaohjelmalla pyritään muun muassa vähentämään vihapuhetta ja viharikollisuutta sekä edistämään työelämän syrjimättömyyttä ja eri väestöryhmien välisten suhteiden kehittymistä. Lisäksi pyritään vahvistamaan rasismiin puuttumisen kulttuuria ja osaamista Suomessa. Toimintaohjelma perustuu tilannearvioon, jota kootaan yhdessä kansalaisjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken vuoden 2020 aikana.

- Rasismi sen kaikissa muodoissa on tuomittava. Tässä maassa ei ole sijaa rasismille. Hallitus ottaa tämän asian hyvin vakavasti ja tavoitteenamme on valmistella vaikuttava toimintaohjelma, jolla olemassa oleviin ongelmiin voidaan puuttua, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

- Dialogi kansalaisyhteiskunnan kanssa on meille tärkeätä toimintaohjelman valmistelussa. Tämän vuoksi käynnistämme ideakilpailun, jolla kannustamme kansalaisjärjestöjä osallistumaan toimenpiteiden suunnitteluun, oikeusministeri Henriksson jatkaa.  

Ideakilpailussa on kolme eri kategoriaa, joista kaksi toteutetaan valtionavustushakuna, eli parhaat ideat voivat saada idealleen rahoituksen. Valtionavustushankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia kehittämishankkeita, joilla tuetaan toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.

Toimintaohjelman valmistelua johtaa poikkihallinnollinen työryhmä. Työn etenemistä seuraa oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä. 

Toimintaohjelma valmistuu kevään 2021 aikana. Työ jatkuu eri hallinnonaloilla vuoden 2022 loppuun. 

Lisätietoja: 
erityisavustaja Niklas Mannfolk, puh. 050 306 3990, [email protected]
erityisavustaja Lisa Palm, puh. 0295 150 069, [email protected]

Rasismin vastainen toimintaohjelma: 
osastopäällikkö Johanna Suurpää, puh. 0295 150 534, [email protected] 
erityisasiantuntija Panu Artemjeff, puh. 0295 150 211, [email protected]
erityisasiantuntija Katriina Nousiainen, puh. 0295 150 275, [email protected]

Seuraa toimintaohjelman etenemistä 

Ideakilpailu

Anna-Maja Henriksson